Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
140
találat:
bizony!kif
  1. so i am!
   USA: soʊ' aɪ' eɪ'e'm UK: soʊ aɪ æm
bizonyhsz
  1. verily
   UK: verɪliː
  1. sure enough
   USA: ʃʊ'r iː·nʌ'f UK: ʃʊər ɪnʌf
  1. jolly well
   USA: ʤɔ'liː· we'l UK: ʤɔliː wel
bizonygati
  1. rég vow
   USA: vaʊ' UK: vaʊ
  1. insist
   USA: ɪ"nsɪ'st UK: ɪnsɪst
  1. asseverate
   UK: əsevəreɪt
  1. assert
   USA: ʌ·səː't UK: əsəːt
bizonygatásfn
  1. asseveration
   UK: əsevəreɪʃn
bizonygatómn
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
bizonyitvány, igazolás, dokumentfn
  1. certificate
   USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt
bizonyitékfn
  1. ammunition
   USA: æ"myʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: æmjʊnɪʃn
bizonylatfn
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
 1. gazd
  1. voucher
   USA: vaʊ'tʃəː· UK: vaʊtʃər
bizonyosmn
  1. sure
   USA: ʃʊ'r UK: ʃʊər
  1. Abban azért bizonyos vagyok, hogy James nem iszik sokat.
    1. However, I am sure James does not drink so much.
  1. some
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. A pályázati felhívás bizonyos országokba vagy zónákba irányuló exportra korlátozható.
    1. The invitation to tender may be limited to exports to particular countries or zones.
  1. definite
   USA: de'fʌ·nʌ·t UK: defɪnət
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. certain
   USA: səː'tʌ·n UK: səːtn
  1. Egy bizonyos: ez az éjszaka eldöntötte a sorsomat.
    1. One thing is certain, this night has decided my fate.
  1. assured
   USA: ʌ·ʃʊ'rd UK: əʃʊəd
bizonyos alkalomra készültmn
  1. extemporaneous
   UK: ekstempəreɪnɪəs
bizonyos, biztosmn
  1. certain
   USA: səː'tʌ·n UK: səːtn
bizonyos emberekkif
  1. a certain number of persons
   USA: eɪ' səː'tʌ·n nʌ'mbəː· ʌ·v pəː'sʌ·nz UK: eɪ səːtn nʌmbər ɔv pəːsnz
bizonyos feltételek melletthsz
  1. under conditions
   USA: ʌ'ndəː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: ʌndər kəndɪʃnz
bizonyos fokigkif
  1. within limits
   USA: wɪ"θɪ'n lɪ'mʌ·ts UK: wɪðiːn lɪmɪts
  1. rég something
   USA: sʌ'mθɪ·ŋ UK: sʌmθɪŋ
  1. some extent
   USA: sʌ'm ɪ·kste'nt UK: sʌm ɪkstent
  1. some degree
   USA: sʌ'm dɪ·griː' UK: sʌm dɪgriː
  1. partway
   UK: pɑtweɪ
  1. in some sort
   USA: ɪ'n sʌ'm sɔː'rt UK: ɪn sʌm sɔːt
  1. in some respects
   USA: ɪ'n sʌ'm riː·spe'ks UK: ɪn sʌm rɪspekts
  1. in some measure
   USA: ɪ'n sʌ'm me'ʒəː· UK: ɪn sʌm meʒər
  1. in some degree
   USA: ɪ'n sʌ'm dɪ·griː' UK: ɪn sʌm dɪgriː
  1. in a way
   USA: ɪ'n eɪ' weɪ' UK: ɪn eɪ weɪ
  1. in a sort
   USA: ɪ'n eɪ' sɔː'rt UK: ɪn eɪ sɔːt
  1. a certain extent
   USA: eɪ' səː'tʌ·n ɪ·kste'nt UK: eɪ səːtn ɪkstent
  1. a certain degree
   USA: eɪ' səː'tʌ·n dɪ·griː' UK: eɪ səːtn dɪgriː
bizonyos fokig/értelembenkif
  1. in a manner
   USA: ɪ'n eɪ' mæ'nəː· UK: ɪn eɪ mænər
bizonyos határok közöttkif
  1. within limits
   USA: wɪ"θɪ'n lɪ'mʌ·ts UK: wɪðiːn lɪmɪts
bizonyos időn túlkif
  1. beyond a certain date
   USA: biː"ɔː'nd eɪ' səː'tʌ·n deɪ't UK: bɪjɔnd eɪ səːtn deɪt
bizonyos időponton túlkif
  1. beyond a certain date
   USA: biː"ɔː'nd eɪ' səː'tʌ·n deɪ't UK: bɪjɔnd eɪ səːtn deɪt
bizonyos mértébeni
  1. some extent
   USA: sʌ'm ɪ·kste'nt UK: sʌm ɪkstent
bizonyos mértékbenfn
  1. partway
   UK: pɑtweɪ
  1. in some sort
   USA: ɪ'n sʌ'm sɔː'rt UK: ɪn sʌm sɔːt
  1. in some measure
   USA: ɪ'n sʌ'm me'ʒəː· UK: ɪn sʌm meʒər
  1. in a sort
   USA: ɪ'n eɪ' sɔː'rt UK: ɪn eɪ sɔːt
  1. a certain extent
   USA: eɪ' səː'tʌ·n ɪ·kste'nt UK: eɪ səːtn ɪkstent
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása