Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
134
találat:
díszfn
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. Belép a virágáruslány, teljes díszben.
    1. The flower girl enters in state.
 1. kat
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
 2. kat
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. gaiety
   UK: geɪətiː
 3. szính
  1. decor
   USA: deɪ'kɔː·r UK: deɪkɔː
  1. adornment
   USA: ʌ·dɔː'rnmʌ·nt UK: ədɔːnmənt
dísz-mn
  1. honorary
   USA: ɔ'nəː·e"riː· UK: ɔnərəriː
  1. gala
   USA: geɪ'lʌ· UK: gɑlə
díszbe öltözteti
  1. adorn
   USA: ʌ·dɔː'rn UK: ədɔːn
díszcsatfn
  1. barrett
   USA: bæ'rɪ"t
díszcserépkif
  1. ceramic plant pot
   USA: səː·æ'mɪ·k plæ'nt pɔ't UK: səræmɪk plɑnt pɔt
  1. ceramic plant holder
   USA: səː·æ'mɪ·k plæ'nt hoʊ'ldəː· UK: səræmɪk plɑnt hoʊldər
díszcsokorfn
  1. shower
   USA: ʃaʊ'əː· UK: ʃaʊər
díszebédfn
  1. state dinner
   USA: steɪ't dɪ'nəː· UK: steɪt dɪnər
  1. banquet
   USA: bæ'ŋkwʌ·t UK: bæŋkwɪt
díszebéd/-vacsorafn
  1. state dinner
   USA: steɪ't dɪ'nəː· UK: steɪt dɪnər
díszelegi
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
díszelgésfn
  1. parade drill
   USA: pəː·eɪ'd drɪ'l UK: pəreɪd drɪl
díszelvonulási
  1. defile
   UK: diːfaɪl
díszemlékkif
  1. honorary monument
   USA: ɔ'nəː·e"riː· mɔ'nyʌ·mʌ·nt UK: ɔnərəriː mɔnjʊmənt
díszesmn
  1. tricksy
   UK: trɪksiː
  1. stately
   USA: steɪ'tliː· UK: steɪtliː
  1. rég picked
   USA: pɪ'kt UK: pɪkt
  1. ornate
   USA: ɔː·rneɪ't UK: ɔːneɪt
  1. gilded
   USA: gɪ'ldʌ·d UK: gɪldɪd
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. Egy sima fekete ruhát akartam, semmi díszeset.
    1. I wanted a simple black dress, nothing fancy.
  1. arabesque
   UK: ærəbesk
díszes; előkelő, elegánsfn
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
díszes kandallófn
  1. chimney-piece
   UK: tʃɪmnɪpiːs
díszes lószerszámfn
  1. trappings
   USA: træ'pɪ·ŋz UK: træpɪŋz
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
  1. rég trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. irod caparison
   UK: kəpærɪsən
  1. accoutrements
   UK: əkuːtəmənts
  1. accoutrement
   UK: əkuːtəmənt
díszes síremlékfn
  1. shrine
   USA: ʃraɪ'n UK: ʃraɪn
díszes társaságfn
díszes védőhuzatfn
  1. US tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
díszes ékszerteknőskif
  1. painted turtle
   USA: peɪ'nʌ·d təː'tʌ·l UK: peɪntɪd təːtl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása