Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
elemfn
  1. element
   USA: e'lʌ·mʌ·nt UK: elɪmənt
  1. component
   USA: kʌ·mpoʊ'nʌ·nt UK: kəmpoʊnənt
 1. el
  1. cell
   USA: se'l UK: sel
 2. vill
  1. battery
   USA: bæ'təː·iː· UK: bætəriː
elem negatív lemezefn
 1. vill
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
elemeli
  1. swipe
   USA: swaɪ'p UK: swaɪp
  1. szl sneak
   USA: sniː'k UK: sniːk
  1. szl pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. pilfer
   UK: pɪlfər
  1. szl nab
   USA: næ'b UK: næb
  1. biz szl lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. biz hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
  1. filch
   USA: fɪ'ltʃ UK: fɪltʃ
  1. szl bone
   USA: boʊ'n UK: boʊn
  1. abstract
   USA: æ'bstræ"kt UK: əbstrækt
elemesmn
  1. modular
   USA: mɔ'ʤʌ·ləː· UK: mɔdjʊlər
elemes "varia" bútorkif
  1. unit furniture
   USA: yuː'nʌ·t fəː'nɪ·tʃəː· UK: juːnɪt fəːnɪtʃər
elemezi
  1. parses
   UK: pɑzɪz
  1. parse
   USA: pɔ'rs UK: pɑz
  1. átv dissect
   USA: daɪ·se'kt UK: dɪsekt
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
 1. koh
  1. assay
   USA: æ'siː· UK: əseɪ
  1. anatomize
   UK: ənætəmaɪz
  1. analyze
   USA: æ'nʌ·laɪ"z UK: ænəlaɪz
  1. analyse
   UK: ænəlaɪz
elemezhetői
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
elemimn
  1. rudimentary
   USA: ruː"dʌ·me'ntəː·iː· UK: ruːdɪmentriː
  1. primary
   USA: praɪ'me"riː· UK: praɪməriː
  1. elementary
   USA: e"lʌ·me'ntʃriː· UK: elɪmentəriː
  1. elemental
   USA: e"lʌ·me'nʌ·l UK: elɪmentl
elemi iskolakif
  1. grade school
   USA: greɪ'd skuː'l UK: greɪd skuːl
  1. elementary school
   USA: e"lʌ·me'ntʃriː· skuː'l UK: elɪmentəriː skuːl
elemi iskola első osztályakif
  1. first form
   USA: fəː'st fɔː'rm UK: fəːst fɔːm
elemi, kezdeti fokon lévő, alapvető, tudatlan, elemi tudással sem rendelkezőfn
  1. abecedarian
   UK: eɪbiːsiːdeərɪən
elemi oktatáskif
  1. primary education
   USA: praɪ'me"riː· e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: praɪməriː eʤʊkeɪʃn
(elemi) részecske, szemcse, parányfn
  1. particle
   USA: pɔ'rtʌ·kʌ·l UK: pɑtɪkl
elemi szálfn
  1. fibre
   USA: faɪ'bəː· UK: faɪbər
  1. fiber
   USA: faɪ'bəː· UK: fɪbər
(elemi)szálfn
  1. filament
   USA: fɪ'lʌ·mʌ·nt UK: fɪləmənt
elemi/általános iskolafn
  1. primary school
   USA: praɪ'me"riː· skuː'l UK: praɪməriː skuːl
elemlámpafn
  1. torch
   USA: tɔː'rtʃ UK: tɔːtʃ
  1. flashlight
   USA: flæ'ʃlaɪ"t UK: flæʃlaɪt
elemlámpa; fáklyafn
  1. torch
   USA: tɔː'rtʃ UK: tɔːtʃ
elemmel tápláltmn
elempárfn
 1. vill
  1. couple
   USA: kʌ'pʌ·l UK: kʌpl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása