Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
eredményfn
  1. upshot
   USA: ʌ'pʃɔ"t UK: ʌpʃɔt
  1. throughput
   USA: θruː'pʊ"t UK: θruːpʊt
  1. succeeding
   USA: sʌ·ksiː'dɪ·ŋ UK: səksiːdɪŋ
  1. result
   USA: riː·zʌ'lt UK: rɪzʌlt
  1. Számításaim eredményét máris közölhetem önökkel - felelte Barbicane.
    1. Here is the result of my calculations, replied Barbicane.
  1. payoff
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. irod pay-off
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. outgrowth
   USA: aʊ'tgroʊ"θ UK: aʊtgroʊθ
  1. outcome
   USA: aʊ'tkʌ"m UK: aʊtkʌm
  1. átv issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. fruit
   USA: fruː't UK: fruːt
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Figyeljék meg ennek az árokásásnak néhány eredményét.
    1. Observe some of the effects of this ditching business.
  2. Az összhatás egy ősi sátorra emlékeztetett.
    1. The effect was that of an ancient tent.
  1. achievement
   USA: ʌ·tʃiː'vmʌ·nt UK: ətʃiːvmənt
  1. Az új programot a korábbi programok eredményeire kell építeni.
    1. The new program should be built on the achievements of the previous programs.
  1. accomplishment
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃmʌ·nt UK: əkʌmplɪʃmənt
eredmény (EU)fn
  1. result
   USA: riː·zʌ'lt UK: rɪzʌlt
eredmény, kimenetel (PHARE)fn
  1. output
   USA: aʊ'tpʊ"t UK: aʊtpʊt
eredmény (PHARE)fn
  1. result
   USA: riː·zʌ'lt UK: rɪzʌlt
eredményekfn
  1. results
   USA: riː·zʌ'lts UK: rɪzʌlts
  1. effects
   USA: iː'fe·ks UK: ɪfekts
eredményesmn
  1. productive
   USA: pəː·dʌ'ktɪ·v UK: prədʌktɪv
  1. fruitful
   USA: fruː'tfʌ·l UK: fruːtfəl
  1. expeditious
   USA: e"kspʌ·dɪ'ʃʌ·s UK: ekspɪdɪʃəs
  1. efficient
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪfɪʃnt
  1. Az új főnök igen eredményes munkát végez.
    1. The new boss is doing highly efficient work.
  2. Könnyen be tudod járni a várost a hatékony tömegközlekedésnek köszönhetően.
    1. You can easily get around the city due to the efficient public transport system.
  1. efficacious
   USA: e"fʌ·keɪ'ʃʌ·s UK: efɪkeɪʃəs
  1. effectual
   UK: ɪfektʃʊəl
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
    1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
  2. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
    1. We have to find an effective way to reduce our costs.
  3. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
    1. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
eredményes bombatámadásfn
  1. szl prang
   UK: præŋ
eredményes módonkif
  1. in an effective way
   USA: ɪ'n ʌ·n iː'fe·ktɪ·v weɪ' UK: ɪn ən ɪfektɪv weɪ
eredményesenkif
  1. in an effective way
   USA: ɪ'n ʌ·n iː'fe·ktɪ·v weɪ' UK: ɪn ən ɪfektɪv weɪ
  1. effectively
   USA: iː'fe·ktɪ·vliː· UK: ɪfektɪvliː
eredményességfn
  1. efficiency
   USA: ʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪfɪʃnsiː
eredményezi
  1. biz átv mother
   USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
  1. US eventuate
   UK: ɪventjʊeɪt
  1. effect
   USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. call forth
   USA: kɔː'l fɔː'rθ UK: kɔːl fɔːθ
eredményez vmiti
eredményezetti
  1. resulted
   USA: riː·zʌ'ltʌ·d UK: rɪzʌltɪd
eredményezésmn
  1. resulting
   USA: riː·zʌ'ltɪ·ŋ UK: rɪzʌltɪŋ
eredményezőmn
  1. productive
   USA: pəː·dʌ'ktɪ·v UK: prədʌktɪv
eredményhirdetésfn
  1. announcement of results
   USA: ʌ·naʊ'nsme·nt ʌ·v riː·zʌ'lts UK: ənaʊnsmənt ɔv rɪzʌlts
eredményjelző táblafn
 1. sp
  1. scoreboard
   USA: skɔː'rbɔː"rd UK: skɔːbɔːd
eredményt eléri
eredménytelenmn
  1. unprofitable
   USA: ʌ·nprɔ'fʌ·tʌ·bʌ·l UK: ʌnprɔfɪtəbl
  1. unavailing
   USA: ʌ"nʌ·veɪ'lɪ·ŋ UK: ʌnəveɪlɪŋ
  1. sterile
   USA: ste'rʌ·l UK: steraɪl
  1. scoreless
   USA: skɔː'rlʌ·s UK: skɔːles
  1. pointless
   USA: pɔɪ'ntlʌ·s UK: pɔɪntlɪs
  1. of no avail
   USA: ʌ·v noʊ' ʌ·veɪ'l UK: ɔv noʊ əveɪl
  1. inefficient
   USA: ɪ"nʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: ɪnɪfɪʃnt
  1. ineffectual
   USA: ɪ"nʌ·fe'ktʃuː·ʌ·l UK: ɪnɪfektʃʊəl
  1. futile
   USA: fyuː'tʌ·l UK: fjuːtaɪl
  1. barren
   USA: bæ'rʌ·n UK: bærən
eredménytelenségmn
  1. unprofitableness
   UK: ʌnprɔfɪtəblnəs
  1. inefficiency
   USA: ɪ"nʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: ɪnɪfɪʃənsiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása