Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
flatfn USA: flæ't UK: flæt
 1. GB
  1. Last night I saw you climbing into this flat.
    1. Tegnap éjjel láttalak, hogy bemásztál ebbe a lakásba.
flatfn USA: flæ't UK: flæt
   1. We used to walk about that dim old flat at Yarmouth in a loving manner, hours and hours.
     1. Órákon át sétálgattunk szerelmesek módjára a yarmouthi ősi, kopár lapályon.
   2. They were still alone here at the edge of the flat.
     1. Még mindig egyedül voltak a síkságnak ezen a szélén.
   1. They could have a rest on the flats by the river.
     1. Pihenhettek egyet a folyó melletti homokzátonyon.
  1. bány
   1. He sat on a flat rock and stared at the sea.
     1. Leült egy lapos sziklára és bámulta a tengert.
 1. szính
 2. US
  1. After driving over a nail he had to fix a flat.
    1. Miután áthajtott egy szögön, ki kellett javítania a defektet.
  1. The test area shall be flat and horizontal.
    1. A mérési terület sík és egyenletes legyen.
flati tsi USA: flæ't UK: flæt
flatmn USA: flæ't UK: flæt
flatmn USA: flæ't UK: flæt
  1. The road ahead was flat and smooth.
    1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
    1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
  2. The fire did well in the fireplace of flat stones.
    1. A tűz derekasan égett a tűzhely sima kőlapjain.
 1. átv
   1. Her voice was flat and emotionless.
     1. Hangja tompa és érzelemmentes volt.
   1. The water tasted flat.
     1. A víznek állott íze volt.
 2. zene
flathsz USA: flæ't UK: flæt
 1. biz
  1. The old woman had a flat, measured way of speaking sometimes.
    1. Az öregasszony néha határozott, kimért modorban beszélt.
  2. I told him flat that he cannot take the car for the weekend.
    1. Kereken megmondtam neki, hogy nem viheti el az autót a hétvégére.
flat as a pancakekif USA: flæ't e'z eɪ' pæ'nkeɪ"k UK: flæt əz eɪ pænkeɪk
flat countrykif USA: flæ't kʌ'ntriː· UK: flæt kʌntriː
flat / fall -i USA: flæ't fɔ'l UK: flæt fɔːl
flat glassfn USA: flæ't glæ's UK: flæt glɑs
flat ironfn USA: flæ't aɪ'əː·n UK: flæt aɪən
flat marketkif USA: flæ't mɔ'rkʌ·t UK: flæt mɑkɪt
flat of the handkif USA: flæ't ʌ·v ðiː· hæ'nd UK: flæt ɔv ðiː hænd
flat pianokif USA: flæ't piː·æ'nʌ· UK: flæt pjɑnoʊ
flat racekif USA: flæ't reɪ's UK: flæt reɪs
flat ratefn USA: flæ't reɪ't UK: flæt reɪt
flat refusalfn USA: flæ't rʌ·fyuː'zʌ·l UK: flæt rɪfjuːzl
flat / rent a -kif USA: flæ't re'nt eɪ' UK: flæt rent eɪ
flat waggonfn UK: flæt wægən
flat wagonkif USA: flæ't wæ'gʌ·n UK: flæt wægən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása