Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
fontosmn
  1. weighty
   USA: weɪ'tiː" UK: weɪtiː
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
    1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
  2. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
    1. There is no substantial change in conditions at the place of work.
  3. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
    1. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
  1. stressful
   USA: stre'sfʌ·l UK: stresfʊl
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. Külföldi részleget nyitni jelentős esemény egy cég életében.
    1. Opening a foreign subsidiary is a significant event in a company's life.
  2. Lényeges különbség van a felnőtt kutyák és a kölyökkutyák táplálása között.
    1. There is a significant difference between feeding an adult dog or a puppy.
  1. serious
   USA: sɪ'riː·ʌ·s UK: sɪərɪəs
  1. Az európai rizspiacot komoly kiegyensúlyozatlanság jellemzi.
    1. The European rice market is in serious unbalance.
  2. A tüdőgyulladás súlyos betegség.
    1. Pneumonia is a serious illness.
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. Válaszd ki a számodra fontos kategóriákat.
    1. Select the categories that are relevant to you.
  2. Sajnálom, de az egyéni kívánságaid nem lényegesek az ügyben.
    1. I'm sorry but your personal wishes are not relevant in this case.
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
  1. momentous
   USA: moʊ·me'ntʌ·s UK: məmentəs
  1. memorable
   USA: me'məː·ʌ·bʌ·l UK: memərəbl
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. important
   USA: ɪ"mpɔː'rtʌ·nt UK: ɪmpɔːtnt
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. essential
   USA: iː·se'ntʃʌ·l UK: ɪsenʃl
  1. A tájékoztató alapvető fontosságú elemeit rendszeresen aktualizálni kell.
    1. The essential elements of the prospectus must be kept up to date.
  2. Érvelése felvetett néhány lényeges kérdést a tervvel kapcsolatban.
    1. His argument arose some essential questions about the plan.
  1. earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. capital
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
  1. be of moment
   USA: biː· ʌ·v moʊ'mʌ·nt UK: biː ɔv moʊmənt
fontos cselekményekfn
  1. memorabilia
   USA: me"məː·ʌ·biː'lyʌ·
fontos dologfn
  1. biggie
   USA: bɪ'giː·
fontos emberfn
fontos eseményekfn
  1. memorabilia
   USA: me"məː·ʌ·biː'lyʌ·
fontos események színterefn
  1. biz theatre
   USA: θiː'ʌ·təː· UK: θɪətər
fontos következményekkel járómn
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
fontos mozzanati
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
fontos részleti
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
fontos személyfn
  1. biggie
   USA: bɪ'giː·
fontos személyiségkif
  1. somebody
   USA: sʌ'mbʌ·diː· UK: sʌmbədiː
fontos szerepet játszikkif
  1. bulk large
   USA: bʌ'lk lɔ'rʤ UK: bʌlk lɑʤ
fontos voltafn
  1. imperiousness
   UK: ɪmpɪərɪəsnəs
fontos vonási
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
fontosabbi
  1. major
   USA: meɪ'ʤəː· UK: meɪʤər
  1. Minden fontosabb könyvét lefordították franciára és németre.
    1. All her major books have been translated into French and German.
fontoskodiki
  1. biz potter
   USA: pɔ'təː· UK: pɔtər
  1. look big
   USA: lʊ'k bɪ'g UK: lʊk bɪg
  1. kick up a fuss
   USA: kɪ'k ʌ'p eɪ' fʌ's UK: kɪk ʌp eɪ fʌs
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. fuss about
   USA: fʌ's ʌ·baʊ't UK: fʌs əbaʊt
fontoskodvahsz
  1. officiously
   UK: əfɪʃəsliː
fontoskodva jár-kelfn
  1. bustle
   USA: bʌ'sʌ·l UK: bʌsl
fontoskodásfn
  1. priggishness
   UK: prɪgɪʃnəs
  1. pragmatism
   USA: præ'gmʌ·tɪ"zʌ·m UK: prægmətɪzəm
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. biz buckram
   UK: bʌkrəm
fontoskodómn
  1. prissy
   USA: prɪ'siː· UK: prɪsiː
  1. pragmatical
   UK: prægmætɪkəl
  1. pragmatic
   USA: præ·gmæ'tɪ·k UK: prægmætɪk
  1. pompous
   USA: pɔ'mpʌ·s UK: pɔmpəs
  1. átv owlish
   UK: aʊlɪʃ
  1. opinionated
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·neɪ"tʌ·d UK: əpɪnɪəneɪtɪd
  1. officious
   UK: əfɪʃəs
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
  1. fly on the wheel
   USA: flaɪ' ɔ'n ðiː· hwiː'l UK: flaɪ ɔn ðiː wiːl
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
  1. bustling
   USA: bʌ'slɪ·ŋ UK: bʌslɪŋ
  1. bumptious
   UK: bʌmpʃəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása