Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
gumii
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
  1. gum
   USA: gʌ'm UK: gʌm
  1. gum elastic
   USA: gʌ'm ʌ·læ'stɪ·k UK: gʌm ɪlæstɪk
gumi simítóhengerkif
  1. roller squeegee
   USA: roʊ'ləː· skwiː'ʤiː· UK: roʊlər skwiːʤiː
gumi tömítőkarikafn
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
gumiabroncsi
  1. tyre
   USA: taɪ'r UK: taɪər
  1. tire
   USA: taɪ'əː· UK: taɪər
  1. pneumatic tyre
   USA: nuː·mæ'tɪ·k taɪ'r UK: njuːmætɪk taɪər
  1. pneumatic tire
   USA: nuː·mæ'tɪ·k taɪ'əː· UK: njuːmætɪk taɪər
  1. car tyre
   USA: kɔ'r taɪ'r UK: kɑr taɪər
gumiabroncs-elcsúszásfn
  1. creep
   USA: kriː'p UK: kriːp
gumiabroncsnyomásfn
  1. tyre pressure
   USA: taɪ'r pre'ʃəː· UK: taɪər preʃər
gumiabroncsot felszereli
  1. tyre
   USA: taɪ'r UK: taɪər
gumiarábikumfn
  1. gum arabic
   USA: gʌ'm æ'rʌ·bɪ·k UK: gʌm ærəbɪk
gumiasztalfn
  1. trampoline
   USA: træ"mpʌ·liː'n UK: træmpəliːn
gumibelsőfn
  1. tube
   USA: tyuː'b UK: tjuːb
  1. inner tube
   USA: ɪ'nəː· tyuː'b UK: ɪnər tjuːb
gumibetétes felmosói
  1. squeegee
   USA: skwiː'ʤiː· UK: skwiːʤiː
gumibetétes törlői
  1. squeegee
   USA: skwiː'ʤiː· UK: skwiːʤiː
gumibotfn
  1. truncheon
   USA: trʌ'ntʃʌ·n UK: trʌntʃən
  1. nightstick
   USA: naɪ'tstɪ"k UK: naɪtstɪk
  1. night-stick
   USA: naɪ'tstɪ"k UK: naɪtstɪk
  1. cosh
   UK: kɔʃ
  1. black-jack
   USA: blæ'kʤæ"k UK: blækʤæk
  1. billy
   USA: bɪ'liː· UK: bɪliː
  1. billy club
   USA: bɪ'liː· klʌ'b UK: bɪliː klʌb
  1. baton
   USA: bæ'tʌ·n UK: bætən
gumibugyikif
  1. rubber baby pants
   USA: rʌ'bəː· beɪ'biː· pæ'nts UK: rʌbər beɪbiː pænts
  1. plastic pants
   USA: plæ'stɪ·k pæ'nts UK: plæstɪk pænts
  1. elastic pants
   USA: ʌ·læ'stɪ·k pæ'nts UK: ɪlæstɪk pænts
gumibélyegzőfn
  1. rubber stamp
   USA: rʌ'bəː· stæ'mp UK: rʌbər stæmp
gumicikkfn
  1. biz szl rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
gumicserekif
  1. change of tyre
   USA: tʃeɪ'nʤ ʌ·v taɪ'r UK: tʃeɪnʤ ɔv taɪər
gumicsizmafn
  1. wellingtons
   UK: welɪŋtənz
  1. wellies
   UK: welɪz
  1. waders
   USA: weɪ'dəː·z UK: weɪdəz
  1. rubber boots
   USA: rʌ'bəː· buː'ts UK: rʌbər buːts
  1. gums
   USA: gʌ'mz UK: gʌmz
  1. gumboots
   UK: gʌmbuːts
  1. gum-boots
   UK: gʌmbuːts
  1. gum boots
   USA: gʌ'm buː'ts UK: gʌm buːts
gumicsónakfn
  1. dinghy
   USA: dɪ'ŋiː· UK: dɪŋgiː
(gumi)csónakfn
  1. dinghy
   USA: dɪ'ŋiː· UK: dɪŋgiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása