Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
gyanúsmn
  1. suspicious
   USA: sʌ·spɪ'ʃʌ·s UK: səspɪʃəs
  1. suspect
   USA: sʌ'spe"kt UK: səspekt
  1. shady
   USA: ʃeɪ'diː· UK: ʃeɪdiː
  1. queer
   USA: kwɪ'r UK: kwɪər
  1. incriminating
   USA: ɪ"nkrɪ'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ UK: ɪnkrɪmɪneɪtɪŋ
  1. biz fishy
   USA: fɪ'ʃiː· UK: fɪʃiː
  1. equivocal
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ɪkwɪvəkl
  1. dubious
   USA: duː'biː·ʌ·s UK: djuːbɪəs
  1. doubtful
   USA: daʊ'tfʌ·l UK: daʊtfʊl
  1. dodgy
   UK: dɔʤiː
  1. biz AUS bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
gyanús alakfn
  1. phoney
   USA: foʊ'niː· UK: foʊniː
gyanús dologfn
  1. monkey business
   USA: mʌ'ŋkiː· bɪ'znʌ·s UK: mʌŋkiː bɪznəs
gyanús körülményfn
  1. Shakes suspicion
   USA: sʌ·spɪ'ʃʌ·n UK: səspɪʃn
gyanús személyfn
  1. suspect
   USA: sʌ'spe"kt UK: səspekt
gyanús trükkfn
gyanús ügyfn
  1. shenanigan
   USA: ʃʌ·næ'nɪ·gʌ·n
gyanús ügybe keveredikkif
  1. get entangled in a suspicious business
   USA: gɪ't e·ntæ'ŋgʌ·ld ɪ'n eɪ' sʌ·spɪ'ʃʌ·s bɪ'znʌ·s UK: get ɪntæŋgld ɪn eɪ səspɪʃəs bɪznəs
gyanúsanhsz
  1. suspiciously
   USA: sʌ·spɪ'ʃʌ·sliː· UK: səspɪʃəsliː
gyanús/sötét ügyfn
gyanúsíti
  1. suspect
   USA: sʌ'spe"kt UK: səspekt
gyanúsít vkiti
  1. be leery of sy
   USA: biː· lɪ'riː· ʌ·v saɪ'
gyanúsítjákkif
  1. be suspected
   USA: biː· sʌ·spe'ktʌ·d UK: biː səspektɪd
gyanúsítottmn
  1. suspected
   USA: sʌ·spe'ktʌ·d UK: səspektɪd
  1. suspect
   USA: sʌ'spe"kt UK: səspekt
  1. prisoner at the bar
   USA: prɪ'znəː· æ't ðiː· bɔ'r UK: prɪznər ət ðiː bɑr
gyanúsításfn
  1. imputation
   USA: ɪ"mpyʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪmpjʊteɪʃn
gyanúsító célzásfn
  1. insinuation
   USA: ɪ"nsɪ"nyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnsɪnjʊeɪʃn
nem gyanúsmn
  1. unsuspected
   USA: ʌ"nsʌ·spe'ktʌ·d UK: ʌnsəspektɪd
valami gyanús van a dologbankif
  1. there's a catch in it
   UK: ðeəz eɪ kætʃ ɪn ɪt
vmi gyanúsat sejti
  1. smell a rat
   USA: sme'l eɪ' ræ't UK: smel eɪ ræt
valami gyanús/csalafintaság van a dologbankif
  1. there's a cat in it
   UK: ðeəz eɪ kæt ɪn ɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása