Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
hétköznapfn
  1. weekday
   USA: wiː'kdeɪ" UK: wiːkdeɪ
hétköznapimn
  1. workaday
   USA: wəː'kʌ·deɪ" UK: wəːkədeɪ
  1. trivial
   USA: trɪ'viː·ʌ·l UK: trɪvɪəl
  1. ordinary
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. Jeff tökéletesen hétköznapi gyerek volt.
    1. Jeff was a perfectly ordinary boy.
  2. Visszatette a karosszéket rendes helyére, a kandalló mellé.
    1. He put the armchair back to its ordinary place near the fireplace.
  3. A nap nagyon csöndesnek és átlagosnak ígérkezett.
    1. The day looked very quiet and ordinary.
  1. informal
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·l UK: ɪnfɔːml
  1. everyday
   USA: e'vriː·deɪ· UK: evrɪdeɪ
  1. casual
   USA: kæ'ʒwʌ·l UK: kæʒʊəl
  1. bulk rate
   USA: bʌ'lk reɪ't UK: bʌlk reɪt
hétköznapi, közönségesmn
  1. everyday
   USA: e'vriː·deɪ· UK: evrɪdeɪ
hétköznapi nyelvenkif
  1. in common parlance
   USA: ɪ'n kɔ'mʌ·n pɔ'rlʌ·ns UK: ɪn kɔmən pɑləns
hétköznapi stílusfn
  1. bathos
   UK: beɪθɔs
hétköznapianhsz
  1. prosaically
   UK: prəzeɪɪkliː
hétköznapi(as)mn
  1. unromantic
   UK: ʌnrəmæntɪk
hétköznapiasmn
  1. workaday
   USA: wəː'kʌ·deɪ" UK: wəːkədeɪ
  1. trivial
   USA: trɪ'viː·ʌ·l UK: trɪvɪəl
hétköznapiságfn
  1. prose
   USA: proʊ'z UK: proʊz
  1. ordinariness
   UK: ɔːdɪnərɪnɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása