Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
109
találat:
húsfn
  1. meat
   USA: miː't UK: miːt
  1. flesh
   USA: fle'ʃ UK: fleʃ
  1. Se hús, se hal.
    1. Neither fish nor flesh.
    1. Neither fish nor flesh.
 1. bőr
  1. flesh
   USA: fle'ʃ UK: fleʃ
  1. Se hús, se hal.
    1. Neither fish nor flesh.
    1. Neither fish nor flesh.
hús és vérkif
  1. flesh and blood
   USA: fle'ʃ ʌ·nd blʌ'd UK: fleʃ ənd blʌd
húsboltfn
  1. butcher's
   USA: bʊ'tʃəː·z UK: bʊtʃəz
húsbárdkif
  1. meat cleaver
   USA: miː't kliː'vəː· UK: miːt kliːvər
  1. chopper
   USA: tʃɔ'pəː· UK: tʃɔpər
húsdarálófn
  1. mincing machine
   USA: mɪ'nsɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: mɪnsɪŋ məʃiːn
  1. mincer
   USA: mɪ'nsəː· UK: mɪnsər
  1. meat grinder
   USA: miː't graɪ'ndəː· UK: miːt graɪndər
  1. masticator
   UK: mæstɪkeɪtə
húsdarálógépfn
  1. masticator
   UK: mæstɪkeɪtə
húsevőmn
  1. carnivorous
   USA: kɔ·rnɪ'vəː·ʌ·s UK: kɑnɪvərəs
  1. carnivore
   USA: kɔ'rnɪ·vɔː"r UK: kɑnɪvɔːr
húsfeldolgozófn
  1. meat-packing
   USA: miː'tpæ"kɪ·ŋ UK: miːtpækɪŋ
húsfüstölőfn
  1. smoke-house
   UK: smoʊkhaʊz
húsfüstölő helyiségfn
  1. smoke-house
   UK: smoʊkhaʊz
húsgombócfn
  1. meatball
   USA: miː'tbɔː"l UK: miːtbɔːl
húshagyó keddfn
  1. pancake day
   USA: pæ'nkeɪ"k deɪ' UK: pænkeɪk deɪ
húshagyókeddfn
  1. shrove tuesday
   UK: ʃroʊv tjuːzdɪ
  1. pancake day
   USA: pæ'nkeɪ"k deɪ' UK: pænkeɪk deɪ
húshorogfn
húsklopfolófn
  1. tenderizing mallet
   UK: tendəraɪzɪŋ mælɪt
  1. steak hammer
   USA: steɪ'k hæ'məː· UK: steɪk hæmər
  1. meat tenderizer
   UK: miːt tendəraɪzər
húskonzervfn
  1. tinned meat
   UK: tɪnd miːt
 1. gaszt
  1. spam
   USA: spæ'm UK: spæm
  1. canned meat
   USA: kæ'nd miː't UK: kænd miːt
húslevesfn
  1. consomme'
   UK: kənsɔmeɪ
  1. clear soup
   USA: klɪ'r suː'p UK: klɪər suːp
 1. gaszt
  1. broth
   USA: brɔː'θ UK: brɔθ
  1. bouillon
   USA: buː"wɪ'lʌ·n UK: buːjɔn
húsleves-fazékfn
  1. stock-pot
   UK: stɔkpɔt
húslevesfazékfn
  1. stock-pot
   UK: stɔkpɔt
húsliszt fajtafn
  1. tankage
   UK: tæŋkɪʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása