Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
hatalomfn
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. Teljes erejéből húzta a szekeret.
    1. He pulled the cart with all his might.
  2. A jog ezúttal is az erőszak áldozatául esett.
    1. Once again right fell before might.
  1. mastery
   USA: mæ'stəː·iː· UK: mɑstəriː
  1. lordship
   UK: lɔːdʃɪp
  1. átv leverage
   USA: liː'vəː·ɪ·ʤ UK: liːvərɪʤ
  1. lever
   USA: liː'vəː· UK: liːvər
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. átv grip
   USA: grɪ'p UK: grɪp
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
hatalommal ruház felkif
  1. vest with authority
   USA: ve'st wʌ·ð ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: vest wɪð ɔːθɔrɪtiː
hatalomra jutkif
  1. come into power
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· paʊ'əː· UK: kʌm ɪntuː paʊər
  1. come in
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
hatalomra kerüléskif
  1. rise to power
   USA: raɪ'z tʌ· paʊ'əː· UK: raɪz tuː paʊər
hatalomra tesz szerti
  1. gain a firm hold over sy
   USA: geɪ'n eɪ' fəː'm hoʊ'ld oʊ'vəː· saɪ'
hatalomtól megfoszti
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
hatalomvágykif
  1. lust for power
   USA: lʌ'st frəː· paʊ'əː· UK: lʌst fəː paʊər
erö, hatalomfn
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
hűbéri hatalomfn
  1. suzerainty
   UK: suːzərəntiː
királyi hatalomfn
  1. sceptre
   USA: ske'ptəː· UK: septər
  1. scepter
   UK: septə
  1. royalty
   USA: rɔɪ'ʌ·ltiː· UK: rɔɪəltiː
pápai hatalomfn
  1. tiara
   USA: tiː·ɔ'rʌ· UK: tɪɑrə
széleskörű hatalomkif
  1. large powers
   USA: lɔ'rʤ paʊ'əː·z UK: lɑʤ paʊəz
tengeri hatalomfn
  1. sea-power
   USA: siː'paʊ"əː· UK: siːpaʊər
törvényhozói hatalomfn
  1. legislative power
   USA: le'ʤʌ·sleɪ"tɪ·v paʊ'əː· UK: leʤɪslətɪv paʊər
végrehajtó hatalomfn
  1. executive
   USA: ɪ·gze'kyʌ·tɪ·v UK: ɪgzekjʊtɪv
végrehajtói hatalomkif
  1. executive power
   USA: ɪ·gze'kyʌ·tɪ·v paʊ'əː· UK: ɪgzekjʊtɪv paʊər
világi hatalomkif
  1. secular arm
   USA: se'kyʌ·ləː· ɔ'rm UK: sekjʊlər ɑm
korlátlan hatalom elvefn
 1. pol
  1. absolutism
   USA: æ'bsʌ·luː"tɪ"zʌ·m UK: æbsəluːtɪzəm
hivatalos hatalom átruházásafn
széles körű hatalomkif
  1. large powers
   USA: lɔ'rʤ paʊ'əː·z UK: lɑʤ paʊəz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása