Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
helyettelölj
  1. vice
   USA: vaɪ's UK: vaɪsiː
  1. instead
   USA: ɪ"nste'd UK: ɪnsted
  1. Sokkal ésszerűbb volna, ha tánc helyett társalgás lenne napirenden.
    1. It would surely be much more rational if conversation instead of dancing were made the order of the day.
    1. It would surely be much more rational if conversation instead of dancing were made the order of the day.
  1. instead of
   USA: ɪ"nste'd ʌ·v UK: ɪnsted ɔv
  1. Sokkal ésszerűbb volna, ha tánc helyett társalgás lenne napirenden.
    1. It would surely be much more rational if conversation instead of dancing were made the order of the day.
    1. It would surely be much more rational if conversation instead of dancing were made the order of the day.
  1. in the room of
   USA: ɪ'n ðiː· ruː'm ʌ·v UK: ɪn ðiː ruːm ɔv
  1. in stead
   USA: ɪ'n ste'd UK: ɪn sted
  1. in place off
   USA: ɪ'n pleɪ's ɔː'f UK: ɪn pleɪs ɔf
  1. in place of
   USA: ɪ'n pleɪ's ʌ·v UK: ɪn pleɪs ɔv
  1. behalf
   USA: bʌ·hæ'f UK: bɪhɑf
helyett szereplő egyénfn
  1. stooge
   USA: stuː'ʤ UK: stuːʤ
helyette(d)kif
  1. instead of you
   USA: ɪ"nste'd ʌ·v yuː' UK: ɪnsted ɔv juː
helyettemkif
  1. in my stead
   USA: ɪ'n maɪ' ste'd UK: ɪn maɪ sted
helyettem írkif
  1. he is writing for me
   USA: hiː' ʌ·z raɪ'tɪ·ŋ frəː· miː' UK: hiː ɪz raɪtɪŋ fəː miː
helyettes-mn
  1. assistant
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: əsɪstənt
helyettesmn
  1. vicarious
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·s UK: vɪkeərɪəs
 1. vall
  1. vicar
   USA: vɪ'kəː· UK: vɪkər
  1. surrogate
   USA: səː'ʌ·geɪ"t UK: sʌrəgeɪt
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. A helyettes tanár ideiglenesen helyettesít egy távollévő tanárt.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
  1. biz sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
  1. A helyettes tanár ideiglenesen helyettesít egy távollévő tanárt.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
  1. stand-in
   UK: stændɪn
 2. jog
  1. proxy
   USA: prɔ'ksiː· UK: prɔksiː
  1. locum
   UK: loʊkəm
 3. kat
  1. lieutenant
   USA: luː·te'nʌ·nt UK: luːtenənt
  1. deputy
   USA: de'pyuː·tiː· UK: depjʊtiː
  1. assistant
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: əsɪstənt
  1. alternate
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"t UK: ɔːltəːnət
  1. acting
   USA: æ'ktɪ·ŋ UK: æktɪŋ
helyettes igazgatófn
  1. acting manager
   USA: æ'ktɪ·ŋ mæ'nʌ·ʤəː· UK: æktɪŋ mænɪʤər
helyettes, pótlék, pótanyag, helyettesít, pótolfn
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettes színészfn
 1. film
  1. stand-in
   UK: stændɪn
helyettes útjánkif
  1. by deputy
   USA: baɪ' de'pyuː·tiː· UK: baɪ depjʊtiː
helyettesités, csere; visszahelyezéskif
helyetteskénthsz
  1. vicariously
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·sliː· UK: vɪkeərɪəsliː
helyettest állíti
  1. arrange for a supply
   USA: əː·eɪ'nʤ frəː· eɪ' sʌ·plaɪ' UK: əreɪnʤ fəː eɪ səplaɪ
helyettes(ít)fn
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettesíti
  1. understudy
   USA: ʌ'ndəː·stʌ"diː· UK: ʌndəstʌdiː
  1. supersede
   USA: suː"pəː·siː'd UK: suːpəsiːd
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
 1. film
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. replace
   USA: əː·pleɪ's UK: rɪpleɪs
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. deputize
   USA: de'pyʌ·taɪ"z UK: depjʊtaɪz
  1. act for
   USA: æ'kt frəː· UK: ækt fəː
helyettesít vkiti
  1. supply for sy
   USA: sʌ·plaɪ' frəː· saɪ'
  1. substitute for sy
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t frəː· saɪ'
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. do duty for sy
   USA: duː' dyuː'tiː· frəː· saɪ'
  1. act for sy
   USA: æ'kt frəː· saɪ'
  1. act as deputy for sy
   USA: æ'kt e'z de'pyuː·tiː· frəː· saɪ'
helyettesít <vkt>kif
  1. do duty for
   USA: duː' dyuː'tiː· frəː· UK: duː djuːtiː fəː
helyettesíthetőmn
  1. replaceable
   USA: riː"pleɪ'sʌ·bʌ·l UK: rɪpleɪsəbl
  1. fungible
   USA: fʌ'nʤʌ·bʌ·l UK: fʌnʤɪbl
helyettesítvei
  1. substituted
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"tʌ·d UK: sʌbstɪtjuːtɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása