Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
helyettes-mn
  1. assistant
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: əsɪstənt
helyettesmn
  1. vicarious
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·s UK: vɪkeərɪəs
 1. vall
  1. vicar
   USA: vɪ'kəː· UK: vɪkər
  1. surrogate
   USA: səː'ʌ·geɪ"t UK: sʌrəgeɪt
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. A helyettes tanár ideiglenesen helyettesít egy távollévő tanárt.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
  1. biz sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
  1. A helyettes tanár ideiglenesen helyettesít egy távollévő tanárt.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
    1. A supply teacher works as a temporary substitute for a teacher absent at work.
  1. stand-in
   UK: stændɪn
 2. jog
  1. proxy
   USA: prɔ'ksiː· UK: prɔksiː
  1. locum
   UK: loʊkəm
 3. kat
  1. lieutenant
   USA: luː·te'nʌ·nt UK: luːtenənt
  1. deputy
   USA: de'pyuː·tiː· UK: depjʊtiː
  1. assistant
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: əsɪstənt
  1. alternate
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"t UK: ɔːltəːnət
  1. acting
   USA: æ'ktɪ·ŋ UK: æktɪŋ
helyettes igazgatófn
  1. acting manager
   USA: æ'ktɪ·ŋ mæ'nʌ·ʤəː· UK: æktɪŋ mænɪʤər
helyettes, pótlék, pótanyag, helyettesít, pótolfn
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettes színészfn
 1. film
  1. stand-in
   UK: stændɪn
helyettes útjánkif
  1. by deputy
   USA: baɪ' de'pyuː·tiː· UK: baɪ depjʊtiː
helyettesités, csere; visszahelyezéskif
helyetteskénthsz
  1. vicariously
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·sliː· UK: vɪkeərɪəsliː
helyettest állíti
  1. arrange for a supply
   USA: əː·eɪ'nʤ frəː· eɪ' sʌ·plaɪ' UK: əreɪnʤ fəː eɪ səplaɪ
helyettes(ít)fn
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettesíti
  1. understudy
   USA: ʌ'ndəː·stʌ"diː· UK: ʌndəstʌdiː
  1. supersede
   USA: suː"pəː·siː'd UK: suːpəsiːd
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
 1. film
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. replace
   USA: əː·pleɪ's UK: rɪpleɪs
  1. fill in
   USA: fɪ'l ɪ'n UK: fɪl ɪn
  1. deputize
   USA: de'pyʌ·taɪ"z UK: depjʊtaɪz
  1. act for
   USA: æ'kt frəː· UK: ækt fəː
helyettesít vkiti
  1. supply for sy
   USA: sʌ·plaɪ' frəː· saɪ'
  1. substitute for sy
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t frəː· saɪ'
  1. stand in
   USA: stæ'nd ɪ'n UK: stænd ɪn
  1. do duty for sy
   USA: duː' dyuː'tiː· frəː· saɪ'
  1. act for sy
   USA: æ'kt frəː· saɪ'
  1. act as deputy for sy
   USA: æ'kt e'z de'pyuː·tiː· frəː· saɪ'
helyettesít <vkt>kif
  1. do duty for
   USA: duː' dyuː'tiː· frəː· UK: duː djuːtiː fəː
helyettesíthetőmn
  1. replaceable
   USA: riː"pleɪ'sʌ·bʌ·l UK: rɪpleɪsəbl
  1. fungible
   USA: fʌ'nʤʌ·bʌ·l UK: fʌnʤɪbl
helyettesítvei
  1. substituted
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"tʌ·d UK: sʌbstɪtjuːtɪd
helyettesítésfn
  1. supersession
   UK: suːpəseʃn
  1. substitution
   USA: sʌ"bstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: sʌbstɪtjuːʃn
  1. replacement
   USA: rʌ·pleɪ'smʌ·nt UK: rɪpleɪsmənt
helyettesít(és)i
  1. substituting
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"tɪ·ŋ UK: sʌbstɪtjuːtɪŋ
helyettesítésekfn
  1. substitutions
   USA: sʌ"bstʌ·tuː'ʃʌ·nz UK: sʌbstɪtjuːʃnz
helyettesítőmn
 1. orv
  1. vicarious
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·s UK: vɪkeərɪəs
  1. understudy
   USA: ʌ'ndəː·stʌ"diː· UK: ʌndəstʌdiː
  1. surrogate
   USA: səː'ʌ·geɪ"t UK: sʌrəgeɪt
 2. nyelv
  1. substitute
   USA: sʌ'bstʌ·tuː"t UK: sʌbstɪtjuːt
helyettes(ítő)mn
  1. vicegerent
   UK: vaɪsʤerənt
  1. vicarious
   USA: vaɪ·ke'riː·ʌ·s UK: vɪkeərɪəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása