Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
idegesmn
  1. wired
   USA: waɪ'rd UK: waɪəd
  1. vexed
   USA: ve'kst UK: vekst
  1. uptight
   USA: ʌ·ptaɪ't UK: ʌptaɪt
  1. unstrung
   UK: ʌnstrʌŋ
  1. stroppy
   UK: strɔpiː
  1. biz US sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
  1. skittish
   USA: skɪ'tɪ·ʃ UK: skɪtɪʃ
  1. shirty
   UK: ʃəːtiː
  1. restless
   USA: re'stlʌ·s UK: restləs
  1. restive
   USA: re'stɪ·v UK: restɪv
 1. orv
  1. neurotic
   USA: nʊ·rɔ'tɪ·k UK: njʊərɔtɪk
  1. biz nervy
   USA: nəː'viː· UK: nəːviː
  1. nervous
   USA: nəː'vʌ·s UK: nəːvəs
  1. biz jumpy
   USA: ʤʌ'mpiː· UK: ʤʌmpiː
  1. jittery
   USA: ʤɪ'təː·iː· UK: ʤɪtəriː
  1. jitter
   UK: ʤɪtə
  1. highly strung
   USA: haɪ'liː· strʌ'ŋ UK: haɪliː strʌŋ
  1. have cold feet
   USA: hæ'v koʊ'ld fiː't UK: hæv koʊld fiːt
  1. flustered
   USA: flʌ'stəː·d UK: flʌstəd
  1. fidgety
   UK: fɪʤɪtiː
  1. feel nervous
   USA: fiː'l nəː'vʌ·s UK: fiːl nəːvəs
  1. fazed
   USA: feɪ'zd
  1. biz edgy
   USA: e'ʤiː· UK: eʤiː
  1. edge
   USA: e'ʤ UK: eʤ
  1. Valami baj van? Nagyon idegesnek tűnsz ma reggel.
    1. Is something wrong? You seem a bit on edge this morning.
  1. antsy
   USA: æ'ntsiː·
ideges fejfájásfn
  1. migraine
   USA: maɪ'greɪ"n UK: miːgreɪn
ideges fejrángásfn
  1. vice
   USA: vaɪ's UK: vaɪsiː
ideges sietségfn
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
ideges voltkif
  1. she was on edge
   USA: ʃiː' wʌ·z ɔ'n e'ʤ UK: ʃiː wɔz ɔn eʤ
  1. her nerves were all on edge
   USA: həː' nəː'vz wəː' ɔː'l ɔ'n e'ʤ UK: həːr nəːvz wəːr ɔːl ɔn eʤ
idegesenhsz
  1. restlessly
   USA: re'stlʌ·sliː· UK: restləsliː
  1. on tiptoe
   USA: ɔ'n tɪ'ptoʊ" UK: ɔn tɪptoʊ
  1. jumpily
   UK: ʤʌmpɪliː
idegesen mocorogkif
  1. have the jumps
   USA: hæ'v ðiː· ʤʌ'mps UK: hæv ðiː ʤʌmps
ideges/izgatott voltkif
  1. here nerves were all on edge
   USA: hɪ'r nəː'vz wəː' ɔː'l ɔ'n e'ʤ UK: hɪər nəːvz wəːr ɔːl ɔn eʤ
idegeskediki
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. fluster
   USA: flʌ'stəː· UK: flʌstər
idegeskedésfn
  1. worrying
   USA: wəː'iː·ɪ·ŋ UK: wʌrɪɪŋ
idegeskedésre hajlamosmn
  1. nettlesome
   USA: ne'tʌ·lsʌ·m UK: netlsəm
idegességfn
  1. willies
   UK: wɪlɪz
  1. vapours
   UK: veɪpəz
  1. the needle
   USA: ðiː· niː'dʌ·l UK: ðiː niːdl
  1. skittishness
   USA: skɪ'tɪ·ʃnʌ·s UK: skɪtɪʃnəs
  1. nervousness
   USA: nəː'vʌ·snʌ·s UK: nəːvəsnəs
  1. nerves
   USA: nəː'vz UK: nəːvz
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
  1. jumpiness
   UK: ʤʌmpɪnəs
  1. jitter
   UK: ʤɪtə
  1. jangled nerves
   USA: ʤæ'ŋgʌ·ld nəː'vz UK: ʤæŋgld nəːvz
  1. flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. chafing
   USA: tʃeɪ'fɪ·ŋ UK: tʃeɪfɪŋ
idegesíti
  1. biz rile
   USA: raɪ'l UK: raɪl
  1. peeve
   USA: piː'v UK: piːv
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
  1. biz flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. fluster
   USA: flʌ'stəː· UK: flʌstər
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
  1. fidget
   USA: fɪ'ʤʌ·t UK: fɪʤɪt
  1. excite
   USA: ɪ·ksaɪ't UK: ɪksaɪt
  1. bug
   USA: bʌ'g UK: bʌg
  1. annoy
   USA: ʌ·nɔɪ' UK: ənɔɪ
  1. biz aggravate
   USA: æ'grʌ·veɪ"t UK: ægrəveɪt
idegesít vkiti
idegesít/bosszantkif
  1. set nerves on edge
   USA: se't nəː'vz ɔ'n e'ʤ UK: set nəːvz ɔn eʤ
idegesítésfn
  1. aggravation
   USA: æ"grʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: ægrəveɪʃn
idegesítőmn
  1. tiresome
   USA: taɪ'əː·sʌ·m UK: taɪəsəm
  1. pesky
   USA: pe'skiː· UK: peskiː
  1. nettlesome
   USA: ne'tʌ·lsʌ·m UK: netlsəm
  1. exasperating
   USA: ɪ·gzæ'spəː·eɪ"tɪ·ŋ UK: ɪgzæspəreɪtɪŋ
  1. aggravating
   USA: æ'grʌ·veɪ"tɪ·ŋ UK: ægrəveɪtɪŋ
zavart, idegesi
  1. flustered
   USA: flʌ'stəː·d UK: flʌstəd
nyugtalan, ideges, feszülti
  1. frustrated
   USA: frʌ'streɪ"tʌ·d UK: frʌstreɪtɪd
feszült, ideges; igeidömn
  1. tense
   USA: te'ns UK: tens
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása