Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
191
találat:
igenkif
  1. i think so
   USA: aɪ' θɪ'ŋk soʊ' UK: aɪ θɪŋk soʊ
igeni
  1. yes
   USA: ye's UK: jes
  1. yea
   USA: yeɪ' UK: jeɪ
  1. very
   USA: ve'riː· UK: veriː
  1. passing
   USA: pæ'sɪ·ŋ UK: pɑsɪŋ
  1. mighty
   USA: maɪ'tiː· UK: maɪtiː
  1. mightily
   USA: maɪ'tʌ·liː· UK: maɪtɪliː
  1. jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. táj rég aye
   USA: aɪ' UK: eɪ
igen alkalmas vmirei
igen befolyásosmn
  1. US topflight
   UK: tɔpflaɪt
igen beijedvekif
  1. in a blue funk
   USA: ɪ'n eɪ' bluː' fʌ'ŋk UK: ɪn eɪ bluː fʌŋk
igen bizalmas barátokkif
  1. they are very thick
   USA: ðeɪ' əː· ve'riː· θɪ'k UK: ðeɪ ɑr veriː θɪk
igen boldogmn
  1. overjoyed
   USA: oʊ"vəː·ʤɔɪ'd UK: oʊvəʤɔɪd
igen bántotta a dologkif
  1. she was cut up about it
   USA: ʃiː' wʌ·z kʌ't ʌ'p ʌ·baʊ't ʌ·t UK: ʃiː wɔz kʌt ʌp əbaʊt ɪt
igen csinos személyfn
  1. looker
   USA: lʊ'kəː· UK: lʊkər
igen derék emberkif
igen elégedettkif
  1. pleased as punch
   USA: pliː'zd e'z pʌ'ntʃ UK: pliːzd əz pʌntʃ
igen gyakrankif
  1. times without number
   USA: taɪ'mz wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: taɪmz wɪðaʊt nʌmbər
  1. numbers of times
   USA: nʌ'mbəː·z ʌ·v taɪ'mz UK: nʌmbəz ɔv taɪmz
  1. as often as not
   USA: e'z ɔː'ftʌ·n e'z nɔ't UK: əz ɔfn əz nɔt
igen hamarkif
  1. in no time
   USA: ɪ'n noʊ' taɪ'm UK: ɪn noʊ taɪm
igen határozottan akar vmiti
igen hiányzol nekemkif
  1. miss you
   USA: mɪ's yuː' UK: mɪs juː
  1. i miss you
   USA: aɪ' mɪ's yuː' UK: aɪ mɪs juː
igen hosszúfn
  1. sesquipedalian
   UK: seskwɪpɪdeɪlɪən
igen hosszú ideigkif
  1. for donkey's years
   USA: frəː· dɔ'ŋkiː·z yəː·z UK: fəː dɔŋkɪz jəːz
igen hálás vagyokkif
  1. i am much obliged
   USA: aɪ' eɪ'e'm mʌ'tʃ ʌ·blaɪ'ʤd UK: aɪ æm mʌtʃ əblaɪʤd
igen izgatottmn
  1. overwrought
   USA: oʊ"vəː·rɔː't UK: oʊvərɔːt
igen jelentőskif
  1. of great consequence
   USA: ʌ·v greɪ't kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: ɔv greɪt kɔnsɪkwəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása