Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
irányíti
  1. supervise
   USA: suː'pəː·vaɪ"z UK: suːpəvaɪz
  1. steer
   USA: stɪ'r UK: stɪər
  1. steer
   USA: stɪ'r UK: stɪər
 1. rep
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. shepherd
   USA: ʃe'pəː·d UK: ʃepəd
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. route
   UK: ruːt
  1. regulate
   USA: re'gyʌ·leɪ"t UK: regjʊleɪt
 2. hajó rep
  1. pilot
   USA: paɪ'lʌ·t UK: paɪlət
 3. kat
  1. operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. US operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
  1. manoeuvre
   UK: mənuːvər
  1. manipulate
   USA: mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"t UK: mənɪpjʊleɪt
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
 4. rep
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. handle
   USA: hæ'ndʌ·l UK: hændl
  1. guide
   USA: gaɪ'd UK: gaɪd
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Az Unió külügyminisztere irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
  1. con
   USA: kɔ'n UK: kɔn
  1. Az Unió külügyminisztere irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
    1. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy.
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
irányít (fegyvert)i
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
irányíthatatlanmn
  1. beyond control
   USA: biː"ɔː'nd kʌ·ntroʊ'l UK: bɪjɔnd kəntroʊl
irányíthatómn
  1. manageable
   USA: mæ'nɪ·ʤʌ·bʌ·l UK: mænɪʤəbl
  1. governable
   UK: gʌvənəbl
  1. dirigible
   UK: dɪrɪʤəbl
  1. amenable
   USA: ʌ·miː'nʌ·bʌ·l UK: əmiːnəbl
irányíthatóságfn
  1. manoeuvrability
   UK: mənuːvrəbɪlɪtiː
  1. manageability
   UK: mænɪʤəbɪlɪtiː
irányítottmn
  1. directional
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nʌ·l UK: dɪrekʃənl
irányított lövedékfn
  1. bat
   USA: bæ't UK: bæt
irányított rakétakif
  1. guided missile
   USA: gaɪ'dʌ·d mɪ'sʌ·l UK: gaɪdɪd mɪsaɪl
irányításfn
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. line of conduct
   USA: laɪ'n ʌ·v kɔ'ndʌ·kt UK: laɪn ɔv kɔndʌkt
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. helm
   USA: he'lm UK: helm
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. guidance
   USA: gaɪ'dʌ·ns UK: gaɪdns
  1. governance
   USA: gʌ'vəː·nʌ·ns UK: gʌvənəns
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
irányítás nélkülmn
irányítása alatt állkif
  1. have control over
   USA: hæ'v kʌ·ntroʊ'l oʊ'vəː· UK: hæv kəntroʊl oʊvər
irányításávalkif
  1. under the direction of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· dɪ·re'kʃʌ·n ʌ·v UK: ʌndər ðiː dɪrekʃn ɔv
irányítói
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. governor
   USA: gʌ'vəː·nəː· UK: gʌvənər
  1. governing
   USA: gʌ'vəː·nɪ·ŋ UK: gʌvnɪŋ
  1. directory
   USA: dɪ·re'ktəː·iː· UK: dɪrektəriː
  1. directional
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nʌ·l UK: dɪrekʃənl
  1. arbiter
   USA: ɔ'rbʌ·təː· UK: ɑbɪtər
irányító bizottság - Az EU tagállamok képviselőiből álló bizottság, amely előzetesen véleményezi a Phare partnerországok programjavaslatait. (PHARE)kif
  1. management committee
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt kʌ·mɪ'tiː· UK: mænɪʤmənt kəmɪtiː
irányító (kosárlabda)kif
  1. point guard
   USA: pɔɪ'nt gɔ'rd UK: pɔɪnt gɑd
irányító kúpfn
 1. fémip
  1. mandrel
   UK: mændrəl
irányítója vminekfn
  1. arbiter
   USA: ɔ'rbʌ·təː· UK: ɑbɪtər
irányítólapfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
irányítószámkif
  1. zip code
   USA: zɪ'p koʊ'd UK: zɪp koʊd
  1. postcode
   UK: poʊstkoʊd
  1. postal code
   USA: poʊ'stʌ·l koʊ'd UK: poʊstl koʊd
  1. post code
   USA: poʊ'st koʊ'd UK: poʊst koʊd
irányítóteremfn
  1. control room
   USA: kʌ·ntroʊ'l ruː'm UK: kəntroʊl ruːm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása