Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
különlegesfn
  1. specific
   USA: spʌ·sɪ'fɪ·k UK: spəsɪfɪk
 1. gaszt
  1. special
   USA: spe'ʃʌ·l UK: speʃl
  1. peculiar
   USA: pʌ·kyuː'lyəː· UK: pɪkjuːlɪər
  1. biz patent
   USA: pæ'tʌ·nt UK: peɪtnt
  1. particular
   USA: pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: pətɪkjʊlər
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. extraordinary
   USA: e"kstrʌ·ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɪkstrɔːdnriː
  1. extra
   USA: e'kstrʌ· UK: ekstrə
  1. especial
   UK: ɪspeʃl
  1. anomalous
   USA: ʌ·nɔ'mʌ·lʌ·s UK: ənɔmələs
  1. amazing
   USA: ʌ·meɪ'zɪ·ŋ UK: əmeɪzɪŋ
különleges elsőbbségkif
  1. top priority
   USA: tɔ'p praɪ·ɔː'rʌ·tiː· UK: tɔp praɪɔrɪtiː
különleges feltételek (EU)kif
  1. special conditions
   USA: spe'ʃʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: speʃl kəndɪʃnz
különleges feltételek (PHARE)kif
  1. special conditions
   USA: spe'ʃʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: speʃl kəndɪʃnz
különleges képességfn
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
különleges méretfn
  1. outsize
   USA: aʊ'tsaɪ"z UK: aʊtsaɪz
különleges méretűmn
  1. oversized
   USA: oʊ'vəː·saɪ'zd UK: oʊvəsaɪzd
  1. outsize
   USA: aʊ'tsaɪ"z UK: aʊtsaɪz
különleges tulajdonsági
  1. flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
különleges ételfn
különlegesenhsz
  1. specially
   USA: spe'ʃliː· UK: speʃəliː
különlegesen jó minőségkif
  1. extra fine quality
   USA: e'kstrʌ· faɪ'n kwɔ'lʌ·tiː· UK: ekstrə faɪn kwɔlɪtiː
különlegesen nagyszerű vmifn
  1. tip-topper
   UK: tɪptɔpər
különlegességfn
  1. speciality
   USA: spe"ʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: speʃɪælɪtiː
  1. peculiarity
   USA: pɪ·kyuː"liː·e'rʌ·tiː· UK: pɪkjuːlɪærɪtiː
  1. oddity
   USA: ɔ'dʌ·tiː· UK: ɔdɪtiː
különlegesség, sajátosságfn
  1. speciality
   USA: spe"ʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: speʃɪælɪtiː
valami különlegeskif
  1. anything in particular
   USA: e'niː·θɪ"ŋ ɪ'n pɔ"tɪ'kyʌ·ləː· UK: enɪθɪŋ ɪn pətɪkjʊlər
cukrászsütemény különlegességkif
  1. fancy cake
   USA: fæ'nsiː· keɪ'k UK: fænsiː keɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása