Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
kedvesmn
  1. winsome
   USA: wɪ'nsʌ·m UK: wɪnsəm
  1. biz US sweetie
   USA: swiː'tiː· UK: swiːtiː
  1. sweetheart
   USA: swiː'thɔ"rt UK: swiːthɑt
  1. Az ember másképpen is betalál a kedveséhez, mint ha ledönti a ház falát...
    1. 'There are more ways of getting to a sweetheart than butting down a wall.'
    1. 'There are more ways of getting to a sweetheart than butting down a wall.'
  1. átv biz sweet
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. Az ember másképpen is betalál a kedveséhez, mint ha ledönti a ház falát...
    1. 'There are more ways of getting to a sweetheart than butting down a wall.'
    1. 'There are more ways of getting to a sweetheart than butting down a wall.'
  2. A maga nénikéje igazán kedves hölgy, Copperfield úrfi!
    1. 'Your aunt is a sweet lady, Master Copperfield!'
  1. suave
   USA: swɔ'v UK: swɑv
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. paramour
   UK: pærəmʊər
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. Néha nagyon kedves tud lenni.
    1. Sometimes he could be very nice.
  1. mild
   USA: maɪ'ld UK: maɪld
  1. rég merry
   USA: me'riː· UK: meriː
  1. marrow
   USA: me'roʊ· UK: mæroʊ
  1. loving
   USA: lʌ'vɪ·ŋ UK: lʌvɪŋ
  1. Néhány kedves szó s édesanyjának meg a rokonságnak szóló köszöntés után ez következett.
    1. After some loving words and greetings to her mother and family, came this.
  1. lover
   USA: lʌ'vəː· UK: lʌvər
  1. lovely
   USA: lʌ'vliː· UK: lʌvliː
  1. Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!
    1. How lovely are your tabernacles, O Lord of hosts!
  1. loveable
   UK: lʌvəbl
  1. lovable
   USA: lʌ'vʌ·bʌ·l UK: lʌvəbl
  1. likeable
   USA: laɪ'kʌ·bʌ·l UK: laɪkəbl
  1. likable
   USA: laɪ'kʌ·bʌ·l UK: laɪkəbl
  1. kind
   USA: kaɪ'nd UK: kaɪnd
  1. Nagyon kedves tőled, hogy kiviszel a reptérre.
    1. It's really kind of you to take me to the airport.
  1. gracious
   USA: greɪ'ʃʌ·s UK: greɪʃəs
  1. Ez az egyetlen, amit kedves testvéreimtől kérek.
    1. That's the only favor I ask of my gracious brothers.
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. Igazán kedves, hogy eljött.
    1. It's very good of you to come.
  1. friendly
   USA: fre'nliː· UK: frendliː
  1. ducky
   UK: dʌkiː
  1. dear
   USA: dɪ'r UK: dɪər
  1. Vagy talán valamely kedves barátjának halálától borult el így a lelke?
    1. Or is it the death of some dear friend that has disturbed his mind?
  1. darling
   USA: dɔ'rlɪ·ŋ UK: dɑlɪŋ
  1. De hát hogy van az én kedves Annám?
    1. How is my darling Anna?
  1. comely
   USA: kʌ'mliː· UK: kʌmliː
  1. iron bland
   USA: blæ'nd UK: blænd
  1. amiable
   USA: eɪ'miː·ʌ·bʌ·l UK: eɪmɪəbl
  1. Szívesen mondanám róla, hogy kedves.
    1. I wish I could call her amiable.
kedves, aranyos, helyesfn
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
kedves (bizalmas megszólítás)fn
  1. dearie
   UK: dɪəriː
kedves; drágamn
  1. dear
   USA: dɪ'r UK: dɪər
kedves egészségedrekif
  1. here's to you
   UK: hɪəz tuː juː
kedves egészségedre!kif
  1. here's to you!
   UK: hɪəz tuː juː
kedves hozzákif
  1. be nice to
   USA: biː· niː's tʌ· UK: biː niːs tuː
kedves, szeretőmn
  1. loving
   USA: lʌ'vɪ·ŋ UK: lʌvɪŋ
kedves vkihezi
  1. be nice to sy
   USA: biː· niː's tʌ· saɪ'
kedvesefn
  1. lass
   USA: læ's UK: læs
kedvesem!fn
  1. outside
   USA: aʊ'tsaɪ'd UK: aʊtsaɪd
  1. outside w
   USA: aʊ'tsaɪ'd dʌ'bʌ·lyuː· UK: aʊtsaɪd dʌbljuː
  1. my darling!
   USA: maɪ' dɔ'rlɪ·ŋ UK: maɪ dɑlɪŋ
  1. darling!
   USA: dɔ'rlɪ·ŋ UK: dɑlɪŋ
kedvesemfn
  1. my beloved
   USA: maɪ' bʌ·lʌ'vʌ·d UK: maɪ bɪlʌvɪd
  1. dearie
   UK: dɪəriː
  1. rég cony
   UK: koʊniː
kedvesenhsz
  1. winningly
   UK: wɪnɪŋliː
  1. prettily
   UK: prɪtɪliː
  1. kindly
   USA: kaɪ'ndliː· UK: kaɪndliː
  1. disarmingly
   USA: dɪ"sɔ'rmɪ·ŋliː· UK: dɪsɑmɪŋliː
  1. amiably
   USA: eɪ'miː·ʌ·bliː· UK: eɪmɪəbliː
  1. affably
   UK: æfəbliː
kedvesen közvetlenkif
  1. free and easy
   USA: friː' ʌ·nd iː'ziː· UK: friː ənd iːziː
kedveskedésfn
  1. endearment
   USA: e·ndɪ'rmʌ·nt UK: ɪndɪəmənt
  1. blandishment
   USA: blæ'ndɪ·ʃmʌ·nt UK: blændɪʃmənt
kedveskedéssel agyonhalmozi
  1. kill with kindness
   USA: kɪ'l wʌ·ð kaɪ'ndnʌ·s UK: kɪl wɪð kaɪndnəs
kedveskedéssel ráveszi
  1. wheedle
   UK: wiːdl
kedveskedőmn
  1. endearing
   USA: e·ndiː'rɪ·ŋ UK: ɪndɪərɪŋ
kedveskémfn
  1. dearie
   UK: dɪəriː
kedvességfn
  1. prettiness
   UK: prɪtɪnəs
  1. loveliness
   UK: lʌvlɪnəs
  1. kindness
   USA: kaɪ'ndnʌ·s UK: kaɪndnəs
  1. kindliness
   UK: kɪndlɪnəs
  1. gentleness
   USA: ʤe'nʌ·lnʌ·s UK: ʤentlnəs
  1. charm
   USA: tʃɔ'rm UK: tʃɑm
  1. amiability
   USA: eɪ"miː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: eɪmɪəbɪlɪtiː
  1. affability
   UK: æfəbɪlɪtiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása