Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
150
találat:
kezdi
  1. throw off
   USA: θroʊ' ɔː'f UK: θroʊ ɔf
  1. strike up
   USA: straɪ'k ʌ'p UK: straɪk ʌp
  1. start
   USA: stɔ'rt UK: stɑt
  1. start
   USA: stɔ'rt UK: stɑt
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. set in
   USA: se't ɪ'n UK: set ɪn
  1. lead off
   USA: liː'd ɔː'f UK: liːd ɔf
  1. commence
   USA: kʌ·me'ns UK: kəmens
  1. commence
   USA: kʌ·me'ns UK: kəmens
kezdi
  1. lead off
   USA: liː'd ɔː'f UK: liːd ɔf
kezd kivilágosodnii
  1. átv dawn
   USA: dɔː'n UK: dɔːn
kezd korszerűtlen lennikif
  1. it is beginning to date
   USA: ʌ·t ʌ·z bɪ·gɪ'nɪ·ŋ tʌ· deɪ't UK: ɪt ɪz bɪgɪnɪŋ tuː deɪt
kezd sötétednikif
  1. begin to grow dark
   USA: bɪ·gɪ'n tʌ· groʊ' dɔ'rk UK: bɪgɪn tuː groʊ dɑk
kezd vmihezi
kezd vmiti
  1. lead off
   USA: liː'd ɔː'f UK: liːd ɔf
kezd önbizalmat nyernii
  1. begins to feel his feet
   USA: bɪ·gɪ'nz tʌ· fiː'l hʌ·z fiː't UK: bɪgɪnz tuː fiːl hɪz fiːt
kezdem azt hinni, hogykif
  1. i have come to believe that
   USA: aɪ' hæ'v kʌ'm tʌ· bʌ·liː'v ðʌ·t UK: aɪ hæv kʌm tuː bɪliːv ðət
kezdem sejtenikif
  1. it begins to dawn on me
   USA: ʌ·t bɪ·gɪ'nz tʌ· dɔː'n ɔ'n miː' UK: ɪt bɪgɪnz tuː dɔːn ɔn miː
kezdeményezi
  1. take the lead
   USA: teɪ'k ðiː· liː'd UK: teɪk ðiː liːd
  1. biz launch
   USA: lɔː'ntʃ UK: lɔːntʃ
  1. initiate
   USA: ɪ"nɪ'ʃiː·eɪ"t UK: ɪnɪʃɪeɪt
  1. inchoate
   UK: ɪnkoʊɪt
  1. inaugurate
   USA: ɪ"nɔː'gyəː·ʌ·t UK: ɪnɔːgjʊreɪt
kezdeményez/elindítkif
  1. start the ball rolling
   USA: stɔ'rt ðiː· bɔː'l roʊ'lɪ·ŋ UK: stɑt ðiː bɔːl roʊlɪŋ
kezdeményezésfn
  1. proposal
   USA: prʌ·poʊ'zʌ·l UK: prəpoʊzl
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.
    1. The Council shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.
  1. initiation
   USA: ɪ"nɪ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɪʃɪeɪʃn
  1. inchoation
   UK: ɪnkoʊeɪʃən
kezdeményezőfn
  1. promoter
   USA: prʌ·moʊ'təː· UK: prəmoʊtər
  1. pre-emptive
   USA: priː·e'mptɪ·v
  1. originator
   USA: əː·ɪ'ʤʌ·neɪ"təː· UK: ərɪʤɪneɪtər
  1. initiator
   USA: ɪ"nɪ·ʃiː'eɪ·təː· UK: ɪnɪʃɪeɪtə
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. begetter
   UK: bɪgetər
kezdeményező erőfn
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.
    1. The Council shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.
kezdeményező képességfn
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
  1. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.
    1. The Council shall act on the initiative of the President of the Court of Justice.
kezdeményező lépéseket teszi
  1. make overtures to sy
   USA: meɪ'k oʊ'vəː·tʃʊ"rz tʌ· saɪ'
kezdenek meglátszani rajta az évekkif
  1. his years are beginning to tell upon him
   USA: hʌ·z yəː·z əː· bɪ·gɪ'nɪ·ŋ tʌ· te'l ʌ·pɔ'n ɪ"m UK: hɪz jəːz ɑr bɪgɪnɪŋ tuː tel əpɔn hɪm
kezdetfn
  1. starting
   USA: stɔ'rtɪ·ŋ UK: stɑtɪŋ
  1. start
   USA: stɔ'rt UK: stɑt
  1. setout
   UK: setaʊt
 1. biol
  1. átv rudiment
   USA: ruː'dʌ·mʌ·nt UK: ruːdɪmənt
  1. prime
   USA: praɪ'm UK: praɪm
  1. parent
   USA: pe'rʌ·nt UK: peərənt
  1. outset
   USA: aʊ'tse"t UK: aʊtset
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. onset
   USA: ɔ'nse"t UK: ɔnset
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét. (számtech)
    1. Enter the percentage to offset the rows or columns. (IT)
  1. lead-off
   USA: liː'dɔː"f UK: liːdɔf
  1. initiation
   USA: ɪ"nɪ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɪʃɪeɪʃn
  1. inchoation
   UK: ɪnkoʊeɪʃən
  1. inception
   USA: ɪ"nse'pʃʌ·n UK: ɪnsepʃn
  1. first
   USA: fəː'st UK: fəːst
  1. Jó kezdet fél siker.
    1. The first blow is half the battle.
  1. dawn
   USA: dɔː'n UK: dɔːn
  1. conception
   USA: kʌ·nse'pʃʌ·n UK: kənsepʃn
  1. commencement
   USA: kʌ·me'nsmʌ·nt UK: kəmensmənt
  1. beginning
   USA: bɪ·gɪ'nɪ·ŋ UK: bɪgɪnɪŋ
  1. Minden kezdet nehéz.
    1. Every beginning is hard.
kezdetbenhsz
  1. initially
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·liː· UK: ɪnɪʃəliː
  1. incipiently
   UK: ɪnsɪpɪəntliː
  1. first
   USA: fəː'st UK: fəːst
  1. at the outset
   USA: æ't ðiː· aʊ'tse"t UK: ət ðiː aʊtset
  1. at first
   USA: æ't fəː'st UK: ət fəːst
  1. at an early stage
   USA: æ't ʌ·n əː'liː· steɪ'ʤ UK: ət ən əːliː steɪʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása