Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
kilátásfn
  1. vista
   USA: vɪ'stʌ· UK: vɪstə
  1. view
   USA: vyuː' UK: vjuː
  1. US sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
  1. possibility
   USA: pɔ"sʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: pɔsəbɪlɪtiː
  1. átv perspective
   USA: pəː·spe'ktɪ·v UK: pəspektɪv
  1. outlook
   USA: aʊ'tlʊ"k UK: aʊtlʊk
 1. átv
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. átv lookout
   USA: lʊ'kaʊ"t UK: lʊkaʊt
  1. hope
   USA: hoʊ'p UK: hoʊp
  1. expectations
   USA: e"kspe·kteɪ'ʃʌ·nz UK: ekspekteɪʃnz
  1. expectancy
   USA: ɪ·kspe'ktʌ·nsiː· UK: ɪkspektənsiː
  1. chance
   USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
  1. Ugye látja már, hogy minden eshetőség ön ellen szól.
    1. You see that all the chances are against you.
  2. A kilátások tehát kedvezően alakultak az utazók számára.
    1. The chances were in favor of the travelers.
  3. Csekély volt azonban a valószínűsége annak, hogy ellenségbe botlik.
    1. Even then, the chance of meeting an enemy remained small.
kilátás nyilik, lenéz vmirekif
kilátás, reményfn
  1. prospect
   USA: prɔ'spe·kt UK: prɔspekt
kilátásai javulnakkif
  1. his fortunes are on the rise
   USA: hʌ·z fɔː'rtʃuː·nz əː· ɔ'n ðiː· raɪ'z UK: hɪz fɔːtʃuːnz ɑr ɔn ðiː raɪz
kilátásban vankif
  1. be in view
   USA: biː· ɪ'n vyuː' UK: biː ɪn vjuː
  1. be in the offing
   USA: biː· ɪ'n ðiː· ɔː'fɪ·ŋ UK: biː ɪn ðiː ɔfɪŋ
kilátásokfn
  1. prospects
   USA: prɔ'spe·ks UK: prɔspekts
  1. expectations
   USA: e"kspe·kteɪ'ʃʌ·nz UK: ekspekteɪʃnz
kilátással nem rendelkezőmn
  1. viewless
   UK: vjuːləs
kilátást nem nyújtómn
  1. viewless
   UK: vjuːləs
szabad kilátáskif
  1. a clear view ahead
   USA: eɪ' klɪ'r vyuː' ʌ·he'd UK: eɪ klɪər vjuː əhed
távlat, kilátásfn
  1. perspective
   USA: pəː·spe'ktɪ·v UK: pəspektɪv
zavartalan kilátásfn
  1. átv panorama
   USA: pæ"nəː·æ'mʌ· UK: pænərɑmə
jó kilátásai vannakkif
  1. have the ball at one's feet
   USA: hæ'v ðiː· bɔː'l æ't wʌ'nz fiː't UK: hæv ðiː bɔːl ət wʌnz fiːt
nagyszerű kilátásokkif
  1. bright prospects
   USA: braɪ't prɔ'spe·ks UK: braɪt prɔspekts
sivár kilátásokkif
  1. bleak prospects
   USA: bliː'k prɔ'spe·ks UK: bliːk prɔspekts
sötét kilátásokkif
  1. bleak prospects
   USA: bliː'k prɔ'spe·ks UK: bliːk prɔspekts
szép kilátást nyújti
  1. command a fine view
   USA: kʌ·mæ'nd eɪ' faɪ'n vyuː' UK: kəmɑnd eɪ faɪn vjuː
jó kilátást nyújtó pontkif
  1. point of vantage
   USA: pɔɪ'nt ʌ·v væ'nʌ·ʤ UK: pɔɪnt ɔv vɑntɪʤ
  1. coign of vantage
   UK: kɔɪn ɔv vɑntɪʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása