Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
kitartómn
  1. unwavering
   USA: ʌ·nweɪ'vəː·ɪ·ŋ UK: ʌnweɪvərɪŋ
  1. unceasing
   USA: ʌ·nsiː'sɪ·ŋ UK: ʌnsiːsɪŋ
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. tough
   USA: tʌ'f UK: tʌf
  1. tenacious
   USA: tʌ·neɪ'ʃʌ·s UK: tɪneɪʃəs
  1. strenuous
   USA: stre'nyuː·ʌ·s UK: strenjʊəs
 1. sp
  1. biz slogger
   UK: slɔgər
  1. persistent
   USA: pəː·sɪ'stʌ·nt UK: pəsɪstənt
  1. Még soha nem láttam ilyen kitartó orvvadászokat.
    1. I've never seen poachers this persistent.
  1. persevering
   UK: pəːsɪvɪərɪŋ
  1. loyalist
   USA: lɔɪ'ʌ·lʌ·st UK: lɔɪəlɪst
  1. loyal
   USA: lɔɪ'ʌ·l UK: lɔɪəl
  1. long-suffering
   UK: lɔŋsʌfərɪŋ
  1. insistent
   USA: ɪ"nsɪ'stʌ·nt UK: ɪnsɪstənt
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. enduring
   USA: ʌ·ndʊ'rɪ·ŋ UK: ɪndjʊərɪŋ
  1. dogged
   USA: dɔː'gd UK: dɔgɪd
  1. constant
   USA: kɔ'nstʌ·nt UK: kɔnstənt
  1. assiduous
   USA: ʌ·sɪ'dwʌ·s UK: əsɪdjʊəs
kitartó emberfn
  1. stayer
   USA: steɪ'əː· UK: steɪər
kitartó, folytonos; állhatatosmn
  1. persistent
   USA: pəː·sɪ'stʌ·nt UK: pəsɪstənt
kitartó hűségfn
  1. staunchness
   UK: stɔːntʃnəs
kitartó munkásfn
  1. sticker
   USA: stɪ'kəː· UK: stɪkər
kitartó személyfn
  1. insister
   UK: ɪnsɪstər
kitartóanhsz
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. doggedly
   USA: dɔː'gʌ·dliː· UK: dɔgɪdliː
  1. assiduously
   USA: ʌ·sɪ'dwʌ·sliː· UK: əsɪdjʊəsliː
kitartóan csinál vmiti
kitartóan dolgozik vmini
kitartóan foglalatoskodik vmini
kitartóan foglalkoziki
  1. ply
   USA: plaɪ' UK: plaɪ
kitartóan munkálkodik vmini
mellett kitartómn
  1. true-blue
   UK: truːbluː
hűségesen kitartó vmi mellettkif
szigorú, kemény; kitartókif
jó ügy kitartó harcosakif
  1. true blue
   USA: truː' bluː' UK: truː bluː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása