Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
műveltmn
  1. learned
   USA: ləː'nʌ·d UK: ləːnɪd
  1. highbrow
   USA: haɪ'braʊ" UK: haɪbraʊ
  1. erudite
   USA: e'rʌ·daɪ"t UK: eruːdaɪt
  1. cultured
   USA: kʌ'ltʃəː·d UK: kʌltʃəd
  1. cultivated
   USA: kʌ'ltɪ·veɪ"tʌ·d UK: kʌltɪveɪtɪd
  1. accomplished
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃt UK: əkʌmplɪʃt
művelt földfn
  1. tillage
   UK: tɪlɪʤ
műveltetőfn
  1. causative
   USA: kɔ'zʌ·tɪ·v UK: kɔːzətɪv
műveltségfn
  1. literacy
   USA: lɪ'təː·ʌ·siː· UK: lɪtərəsiː
  1. learning
   USA: ləː'nɪ·ŋ UK: ləːnɪŋ
  1. erudition
   USA: e"rʌ·dɪ'ʃʌ·n UK: eruːdɪʃn
  1. cultivation
   USA: kʌ"ltɪ·veɪ'ʃʌ·n UK: kʌltɪveɪʃn
  1. civilization
   USA: sɪ"vʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: sɪvɪlaɪzeɪʃn
közepesen műveltmn
  1. middle-brow
   UK: mɪdlbraʊ
talaj művelt rétege (növ)fn
  1. topsoil
   USA: tɔ'psɔɪ"l UK: tɔpsɔɪl
a művelt talajréteg vastagsága (növ)kif
  1. depth of topsoil
   USA: de'pθ ʌ·v tɔ'psɔɪ"l UK: depθ ɔv tɔpsɔɪl
elméleti műveltségfn
oktatás; műveltségfn
  1. education
   USA: e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: eʤʊkeɪʃn
tudományos műveltségfn
  1. scholarship
   USA: skɔ'ləː·ʃɪ"p UK: skɔləʃɪp
meg nem műveltmn
  1. naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
hallottad, hogy újabban mit művelt?kif
  1. have you heard his latest?
   USA: hæ'v yuː' həː'd hʌ·z leɪ'tʌ·st UK: hæv juː həːd hɪz leɪtɪst
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása