Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
magasztali
  1. irod vaunt
   UK: vɔːnt
  1. biz talk up
   USA: tɔː'k ʌ'p UK: tɔːk ʌp
  1. sound the praises
   USA: saʊ'nd ðiː· preɪ'zʌ·z UK: saʊnd ðiː preɪzɪz
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
  1. laud
   USA: lɔː'd UK: lɔːd
  1. jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. fete
   USA: feɪ't
  1. extol
   USA: ɪ·kstoʊ'l UK: ɪkstoʊl
  1. exalt
   USA: ɪ·gzɔː'lt UK: ɪgzɔːlt
  1. eulogize
   USA: yuː'lʌ·ʤaɪ"z UK: juːləʤaɪz
  1. átv irod emblazon
   USA: e·mbleɪ'zʌ·n UK: ɪmbleɪzn
  1. elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
  1. boast
   USA: boʊ'st UK: boʊst
  1. bless
   USA: ble's UK: bles
magasztalásfn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
  1. irod laud
   USA: lɔː'd UK: lɔːd
  1. átv exaltation
   UK: egzɔːlteɪʃn
  1. eulogy
   USA: yuː'lʌ·ʤiː· UK: juːləʤiː
magasztalófn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
  1. eulogistic
   UK: juːləʤɪstɪk
  1. encomiast
   UK: enkoʊmɪæst
magasztaló beszédfn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
magasztaló szónokfn
  1. laudator
   UK: lɔːdətə
magasztaló szónoklatmn
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
magasztaló énekkif
egekig magasztali
  1. praise to the skies
   USA: preɪ'z tʌ· ðiː· skaɪ'z UK: preɪz tuː ðiː skaɪz
  1. exalt to the skies
   USA: ɪ·gzɔː'lt tʌ· ðiː· skaɪ'z UK: ɪgzɔːlt tuː ðiː skaɪz
kifest, diszit; magasztali
  1. emblazon
   USA: e·mbleɪ'zʌ·n UK: ɪmbleɪzn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása