Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
magyarázi
  1. interpret
   USA: ɪ"ntəː'prʌ·t UK: ɪntəːprɪt
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. expound
   USA: ɪ·kspaʊ'nd UK: ɪkspaʊnd
  1. explain
   USA: ɪ·kspleɪ'n UK: ɪkspleɪn
  1. explain
   USA: ɪ·kspleɪ'n UK: ɪkspleɪn
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
  1. comment on
   USA: kɔ'me·nt ɔ'n UK: kɔment ɔn
magyaráz vmiti
magyarázatfn
  1. reading
   USA: riː'dɪ·ŋ UK: riːdɪŋ
  1. note
   USA: noʊ't UK: noʊt
  1. A szerző megjegyzéseit a könyv végén találod.
    1. You can find the author's notes at the back of the book.
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. exposition
   USA: e"kspʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ekspəzɪʃn
 1. fil
  1. explication
   USA: e"ksplʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: eksplɪkeɪʃən
  1. explanation
   USA: e"ksplʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ekspləneɪʃn
  1. elucidation
   UK: ɪluːsɪdeɪʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. comment
   USA: kɔ'me·nt UK: kɔment
magyarázattal szolgáli
  1. account for
   USA: ʌ·kaʊ'nt frəː· UK: əkaʊnt fəː
magyarázatul szolgál vmirei
magyarázhatómn
  1. explicable
   UK: eksplɪkəbl
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
magyarázkodiki
  1. explain oneself
   USA: ɪ·kspleɪ'n wʌ"nse'lf UK: ɪkspleɪn wʌnself
magyarázásfn
  1. exposition
   USA: e"kspʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ekspəzɪʃn
  1. commenting
   USA: kɔ'me·ntɪ·ŋ UK: kɔmentɪŋ
magyarázófn
  1. paraphrase
   USA: pe'rʌ·freɪ"z UK: pærəfreɪz
  1. illustrative
   USA: ɪ"lʌ'strʌ·tɪ·v UK: ɪləstrətɪv
  1. explanatory
   USA: ɪ·ksplæ'nʌ·tɔː"riː· UK: ɪksplænətriː
magyarázó feliratfn
  1. underline
   USA: ʌ'ndəː·laɪ"n UK: ʌndəlaɪn
  1. legend
   USA: le'ʤʌ·nd UK: leʤənd
magyarázó jegyzetfn
  1. annotation
   USA: æ"nʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ænəteɪʃn
magyarázó jegyzetekkel elláti
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
magyarázó jogszabálykif
  1. declaratory statute
   USA: dɪ·kle'rʌ·tɔː"riː· stæ'tʃuː·t UK: dɪklærətəriː stætʃuːt
magyarázó körülírásfn
  1. paraphrase
   USA: pe'rʌ·freɪ"z UK: pærəfreɪz
magyarázó okokfn
  1. explanation
   USA: e"ksplʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ekspləneɪʃn
magyarázó szövegfn
  1. commentary
   USA: kɔ'mʌ·nte"riː· UK: kɔməntriː
erkölcsileg magyarázi
  1. moralize
   USA: mɔː'rʌ·laɪ"z UK: mɔrəlaɪz
vhogyan magyarázi
  1. make of
   USA: meɪ'k ʌ·v UK: meɪk ɔv
ésszerű magyarázatfn
  1. rationale
   USA: ræ"ʃʌ·næ'l UK: ræʃənɑl
hihetetlen magyarázatkif
  1. cock and bull story
   USA: kɔ'k ʌ·nd bʊ'l stɔː'riː· UK: kɔk ənd bʊl stɔːriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása