Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
meghatalmazi
  1. empower
   USA: ɪ"mpaʊ'əː· UK: ɪmpaʊər
  1. authorize
   USA: ɔː'θəː·aɪ"z UK: ɔːθəraɪz
meghatalmazottfn
 1. jog
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
 2. jog
  1. proxy
   USA: prɔ'ksiː· UK: prɔksiː
 3. jog
  1. procurator
   UK: prɔkjʊreɪtər
  1. mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
  1. delegate
   USA: de'lʌ·gʌ·t UK: delɪgeɪt
  1. commissioner
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· UK: kəmɪʃənər
  1. accredited
   USA: ʌ·kre'dʌ·tʌ·d UK: əkredɪtɪd
meghatalmazott képviselő (EU)kif
  1. authorized representative
   USA: ɔː'θəː·aɪ"zd re"prʌ·ze'nʌ·tɪ·v UK: ɔːθəraɪzd reprɪzentətɪv
meghatalmazott képviselő (PHARE)kif
  1. authorised representative
   UK: ɔːθəraɪzd reprɪzentətɪv
meghatalmazott működésfn
  1. trusteeship
   USA: trʌ"stiː'ʃɪ"p UK: trʌstiːʃɪp
meghatalmazott tisztségfn
  1. trusteeship
   USA: trʌ"stiː'ʃɪ"p UK: trʌstiːʃɪp
meghatalmazásfn
  1. warrant
   USA: wɔː'rʌ·nt UK: wɔrənt
 1. jog
  1. proxy
   USA: prɔ'ksiː· UK: prɔksiː
 2. jog
  1. procuration
   UK: prɔkjʊəreɪʃən
 3. jog
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. power of attorney
   USA: paʊ'əː· ʌ·v ʌ·təː'niː· UK: paʊər ɔv ətəːniː
  1. mandate
   USA: mæ'ndeɪ"t UK: mændeɪt
  1. credentials
   USA: krʌ·de'ntʃʌ·lz UK: krɪdenʃlz
  1. authorization
   USA: ɔː"θəː·ʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθəraɪzeɪʃn
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
  1. Ügyvédje rendelkezik meghatalmazással, hogy nevében eljárjon.
    1. His lawyer keeps authority to act on his behalf.
  1. authorisation
   UK: ɔːθəraɪzeɪʃən
  1. accreditation
   USA: ʌ·kre"dʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: əkredɪteɪʃn
meghatalmazás közgyűlésen való képviseletrefn
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
teljhatalmú meghatalmazottfn
  1. plenipotentiary
   UK: plenɪpətenʃəriː
bizalmi meghatalmazásfn
ügyvédi meghatalmazáskif
  1. warrant of attorney
   USA: wɔː'rʌ·nt ʌ·v ʌ·təː'niː· UK: wɔrənt ɔv ətəːniː
 1. jog
  1. US retainer
   USA: riː·teɪ'nəː· UK: rɪteɪnər
banknak adott meghatalmazáskif
  1. order on a bank
   USA: ɔː'rdəː· ɔ'n eɪ' bæ'ŋk UK: ɔːdər ɔn eɪ bæŋk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása