Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
megteszi
  1. wager
   USA: weɪ'ʤəː· UK: weɪʤər
  1. travel
   USA: træ'vʌ·l UK: trævl
  1. perform
   USA: pəː·fɔː'rm UK: pəfɔːm
  1. Nyolc napot kapott arra, hogy végrehajtsa megbízatását.
    1. He was allowed eight days to perform his commission.
  1. cover
   USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. commission
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: kəmɪʃn
megtesz minden tőle telhetőti
  1. put one's best foot foremost
   USA: pʊ't wʌ'nz be'st fʊ't fɔː'rmoʊ"st UK: pʊt wʌnz best fʊt fɔːmoʊst
  1. bend every effort
   USA: be'nd e'vriː· e'fəː·t UK: bend evriː efət
megtesz (utat)i
  1. come, came, come
   USA: kʌ'm keɪ'm kʌ'm UK: kʌm keɪm kʌm
megtesz vmineki
  1. constitute
   USA: kɔ'nstʌ·tuː"t UK: kɔnstɪtjuːt
megtesz, véghezvisz,teljesíti
  1. perform
   USA: pəː·fɔː'rm UK: pəfɔːm
megteszi a magáéti
  1. do one's stuff
   USA: duː' wʌ'nz stʌ'f UK: duː wʌnz stʌf
  1. do one's bit
   USA: duː' wʌ'nz bɪ't UK: duː wʌnz bɪt
megteszi a tőle telhetőtkif
  1. do one's possible
   USA: duː' wʌ'nz pɔ'sʌ·bʌ·l UK: duː wʌnz pɔsəbl
  1. do one's damnedest
   UK: duː wʌnz dæmdɪst
megteszi kötelességét vkvel szembenkif
  1. do one's duty by
   USA: duː' wʌ'nz dyuː'tiː· baɪ' UK: duː wʌnz djuːtiː baɪ
megteszt minden tőle telhetőti
  1. do one's level best
   USA: duː' wʌ'nz le'vʌ·l be'st UK: duː wʌnz levl best
mindent megteszi
  1. do one's best
   USA: duː' wʌ'nz be'st UK: duː wʌnz best
  1. best / do one's -
   USA: be'st duː' wʌ'nz UK: best duː wʌnz
távolságot megteszkif
  1. distance / cover a -
   USA: dɪ'stʌ·ns kʌ'vəː· eɪ' UK: dɪstəns kʌvər eɪ
  1. cover a distance
   USA: kʌ'vəː· eɪ' dɪ'stʌ·ns UK: kʌvər eɪ dɪstəns
véletlenül megteszkif
  1. chance to do
   USA: tʃæ'ns tʌ· duː' UK: tʃɑns tuː duː
haladéktalanul megtesz vmiti
majdnem megtesz vmiti
bármelyik megteszikif
  1. either of them will do
   USA: aɪ'ðəː· ʌ·v ðʌ·m wʌ·l duː' UK: iːðər ɔv ðem wɪl duː
igyekszik, mindent megteszkif
  1. effort / to make an -
   USA: e'fəː·t tʌ· meɪ'k ʌ·n UK: efət tuː meɪk ən
minden lehetőt megtesz ami segítheti
  1. leave nothing undone that might help
   USA: liː'v nʌ'θɪ·ŋ ʌ·ndʌ'n ðʌ·t maɪ't he'lp UK: liːv nʌθɪŋ ʌndʌn ðət maɪt help
minden lehetőt megtesz ami segíthetnei
  1. leave nothing undone that might help
   USA: liː'v nʌ'θɪ·ŋ ʌ·ndʌ'n ðʌ·t maɪ't he'lp UK: liːv nʌθɪŋ ʌndʌn ðət maɪt help
habozás nélkül megtesz vmiti
elhatározza, hogy vmit megteszi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása