Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
mutati
  1. simulate
   USA: sɪ'myʌ·leɪ"t UK: sɪmjʊleɪt
  1. show
   USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
  1. show
   USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
  1. reveal
   USA: riː·viː'l UK: rɪviːl
  1. represent
   USA: re"prʌ·ze'nt UK: riːprɪzent
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. pretend
   USA: priː·te'nd UK: prɪtend
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. point to
   USA: pɔɪ'nt tʌ· UK: pɔɪnt tuː
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. indicate
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"t UK: ɪndɪkeɪt
  1. denote
   USA: dʌ·noʊ't UK: dɪnoʊt
  1. betoken
   UK: bɪtoʊkən
mutat; elöadáskif
mutat vmirei
mutatja az időtkif
  1. tell the time
   USA: te'l ðiː· taɪ'm UK: tel ðiː taɪm
mutatkoziki
  1. biz show up
   USA: ʃoʊ' ʌ'p UK: ʃoʊ ʌp
  1. show itself
   USA: ʃoʊ' ʌ·tse'lf UK: ʃoʊ ɪtself
  1. put in an appearance
   USA: pʊ't ɪ'n ʌ·n ʌ·pɪ'rʌ·ns UK: pʊt ɪn ən əpɪərəns
  1. US develop
   USA: dɪ·ve'lʌ·p UK: dɪveləp
  1. appear
   USA: ʌ·pɪ'r UK: əpɪər
mutatkoziki
  1. manifest
   USA: mæ'nʌ·fe"st UK: mænɪfest
  1. bud
   USA: bʌ'd UK: bʌd
mutatkozik vmilyenneki
mutatnii
  1. show
   USA: ʃoʊ' UK: ʃoʊ
  1. shew
   USA: ʃuː' UK: ʃoʊ
mutatotti
  1. shown
   USA: ʃoʊ'n UK: ʃoʊn
  1. showed
   USA: ʃoʊ'd UK: ʃoʊd
mutatványfn
  1. specimen
   USA: spe'sʌ·mʌ·n UK: spesɪmɪn
  1. feat
   USA: fiː't UK: fiːt
  1. exhibition
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: eksɪbɪʃn
mutatványos bódéfn
  1. side-show
   USA: saɪ'dʃoʊ" UK: saɪdʃoʊ
mutatásfn
  1. simulation
   USA: sɪ"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: sɪmjʊleɪʃn
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
mutatófn
  1. table
   USA: teɪ'bʌ·l UK: teɪbl
  1. átv sample
   USA: sæ'mpʌ·l UK: sɑmpl
  1. pointer
   USA: pɔɪ'ntəː· UK: pɔɪntər
 1. műsz
  1. needle
   USA: niː'dʌ·l UK: niːdl
  1. indicator
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"təː· UK: ɪndɪkeɪtər
  1. index
   USA: ɪ'nde·ks UK: ɪndeks
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
 2. infor
  1. cursor
   USA: kəː'səː· UK: kəːsər
  1. rég argumentative
   USA: ɔ"rgyʌ·me'ntʌ·tɪ·v UK: ɑgjʊmentətɪv
mutató a következő tárolórakif
  1. bucket pointer
   USA: bʌ'kʌ·t pɔɪ'ntəː· UK: bʌkɪt pɔɪntər
mutató kézfn
 1. nyomd
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
mutató nélkülimn
  1. handless
   UK: hændləs
mutató (névmás)mn
  1. demonstrative
   USA: dɪ"mɔ'nstrʌ·tɪ·v UK: dɪmɔnstrətɪv
mutatókfn
  1. pointers
   USA: pɔɪ'ntəː·z UK: pɔɪntəz
mutatólapfn
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
mutatóműszerfn
  1. indicator
   USA: ɪ'ndʌ·keɪ"təː· UK: ɪndɪkeɪtər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása