Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
pofafn
  1. trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. snout
   USA: snaʊ't UK: snaʊt
  1. szl rattletrap
   UK: rætltræp
  1. biz physiognomy
   UK: fɪzɪɔnəmiː
  1. hum phiz
   UK: fɪz
  1. hum szl party
   USA: pɔ'rtiː· UK: pɑtiː
  1. pan
   USA: pæ'n UK: pæn
  1. muzzle
   USA: mʌ'zʌ·l UK: mʌzl
  1. mush
   USA: mʌ'ʃ UK: mʌʃ
  1. szl mug
   USA: mʌ'g UK: mʌg
  1. maw
   USA: mɔː' UK: mɔː
 1. vad
  1. mask
   USA: mæ'sk UK: mɑsk
  1. szl map
   USA: mæ'p UK: mæp
  1. kisser
   USA: kɪ'səː· UK: kɪsər
  1. kipper
   USA: kɪ'pəː· UK: kɪpər
  1. jowl
   USA: ʤaʊ'l UK: ʤaʊl
  1. szl jib
   USA: ʤɪ'b UK: ʤɪb
 2. műsz
  1. jaw
   USA: ʤɔː' UK: ʤɔː
  1. szl gob
   USA: gɔ'b UK: gɔb
  1. szl frontispiece
   UK: frʌntɪspiːs
  1. biz fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
  1. biz egg
   USA: e'g UK: eg
  1. biz dog
   USA: dɔː'g UK: dɔg
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
  1. cheek
   USA: tʃiː'k UK: tʃiːk
  1. chappy
   UK: tʃæpiː
  1. chappie
   USA: tʃæ'piː· UK: tʃæpiː
  1. hum card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
  1. bloke
   USA: bloʊ'k UK: bloʊk
pofa be!kif
  1. none of your lip!
   USA: nʌ'n ʌ·v yʊ'r lɪ'p UK: noʊn ɔv jɔːr lɪp
pofacsontfn
  1. cheek bones
   USA: tʃiː'k boʊ'nz UK: tʃiːk boʊnz
  1. chap
   USA: tʃæ'p UK: tʃæp
pofaszakállfn
  1. whiskers
   USA: hwɪ'skəː·z UK: wɪskəz
pofazacskófn
 1. áll
  1. pouch
   USA: paʊ'tʃ UK: paʊtʃ
édes pofafn
  1. szl peach
   USA: piː'tʃ UK: piːtʃ
húsos pofafn
  1. chuff
   UK: tʃʌf
kövér pofai
  1. chuff
   UK: tʃʌf
lelógó pofafn
  1. flews
   UK: fluːz
remek pofakif
  1. he is great fun
   USA: hiː' ʌ·z greɪ't fʌ'n UK: hiː ɪz greɪt fʌn
  1. break-up
   USA: breɪ'kʌ"p UK: breɪkʌp
egy pofa vízkif
  1. a mouthful of water
   USA: eɪ' maʊ'θfʊ"l ʌ·v wɔː'təː· UK: eɪ maʊθfʌl ɔv wɔːtər
kiálló pofacsontokkif
  1. high cheek-bones
   USA: haɪ' tʃiː'kboʊ"nz UK: haɪ tʃiːkboʊnz
kiugró pofacsontokkif
  1. high cheek-bones
   USA: haɪ' tʃiː'kboʊ"nz UK: haɪ tʃiːkboʊnz
furcsa pofa/pasasfn
  1. codger
   UK: kɔʤər
oldalszakáll, pofaszakállfn
  1. sideburns
   UK: saɪdbəːnz
pofájába vág vkineki
  1. sock
   USA: sɔ'k UK: sɔk
pofákat vági
  1. make faces
   USA: meɪ'k feɪ'sʌ·z UK: meɪk feɪsɪz
pofánveréskif
  1. slap in the kisser
   USA: slæ'p ɪ'n ðiː· kɪ'səː· UK: slæp ɪn ðiː kɪsər
pofátlanmn
  1. unblushing
   UK: ʌnblʌʃɪŋ
  1. unashamed
   USA: ʌ"nʌ·ʃeɪ'md UK: ʌnəʃeɪmd
  1. unabashed
   USA: ʌ"nʌ·bæ'ʃt UK: ʌnəbæʃt
  1. sass
   USA: sæ's
pofátlanságfn
  1. átv biz US gall
   USA: gɔː'l UK: gɔːl
  1. chutzpah
   USA: hʊ'tspɔ"
  1. cheek
   USA: tʃiː'k UK: tʃiːk
  1. brass
   USA: bræ's UK: brɑs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása