Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
pusztuli
  1. go to rack a ruin
   USA: goʊ' tʌ· ræ'k eɪ' ruː'ʌ·n UK: goʊ tuː ræk eɪ ruːɪn
  1. decay
   USA: dʌ·keɪ' UK: dɪkeɪ
  1. consume
   USA: kʌ·nsuː'm UK: kənsjuːm
pusztulni kezdi
  1. rot
   USA: rɔ't UK: rɔt
pusztulásfn
  1. wrecking
   USA: re'kɪ·ŋ UK: rekɪŋ
  1. wreck
   USA: re'k UK: rek
  1. irod rég wrack
   USA: ræ'k UK: ræk
  1. ruination
   UK: ruːɪneɪʃn
  1. ruin
   USA: ruː'ʌ·n UK: ruːɪn
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
  1. perdition
   UK: pədɪʃn
  1. havoc
   USA: hæ'vʌ·k UK: hævək
  1. fate
   USA: feɪ't UK: feɪt
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
  1. Ezt a kis esetet azóta is életem első bukásának tekintem.
    1. I have always considered this as the first fall I had in life.
  1. dissolution
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʃʌ·n UK: dɪsəluːʃn
  1. dilapidation
   UK: dɪlæpɪdeɪʃn
  1. devastation
   USA: de"vʌ·steɪ'ʃʌ·n UK: devəsteɪʃn
  1. destruction
   USA: dʌ·strʌ'kʃʌ·n UK: dɪstrʌkʃn
pusztulás szabadban (gumi)mn
  1. weathering
   USA: we'ðəː·ɪ·ŋ UK: weðərɪŋ
pusztulásnak indultmn
pusztulásra száni
  1. irod doom
   USA: duː'm UK: duːm
pusztulásra ítéltmn
  1. fated
   USA: feɪ'tʌ·d UK: feɪtɪd
pusztulómn
  1. dying
   USA: daɪ'ɪ·ŋ UK: daɪɪŋ
  1. dilapidated
   USA: dʌ·læ'pʌ·deɪ"tʌ·d UK: dɪlæpɪdeɪtɪd
inkább pusztuljon elkif
  1. i'll see him damned first
   USA: ɪ'l siː' ɪ"m dæ'md fəː'st UK: ɪl siː hɪm dæmd fəːst
végzet, balsors, pusztulásfn
  1. doom
   USA: duː'm UK: duːm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása