Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
rágalmazi
  1. vilify
   USA: vɪ'lʌ·faɪ" UK: vɪlɪfaɪ
  1. traduce
   UK: trədjuːs
  1. smear
   USA: smɪ'r UK: smɪər
  1. slander
   USA: slæ'ndəː· UK: slɑndər
  1. scandalize
   USA: skæ'ndʌ·laɪ"z UK: skændəlaɪz
 1. jog
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
  1. rég deprave
   USA: diː·preɪ'v UK: dɪpreɪv
  1. defame
   USA: dʌ·feɪ'm UK: dɪfeɪm
rágalmazásmn
  1. vilification
   USA: vɪ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪlɪfɪkeɪʃn
  1. slander
   USA: slæ'ndəː· UK: slɑndər
  1. mud-slinging
   USA: mʌ'dslɪ"ŋɪ·ŋ UK: mʌdslɪŋɪŋ
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
  1. defamation
   USA: de"fʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: defəmeɪʃn
  1. aspersion
   USA: ʌ·spəː'ʒʌ·n UK: əspəːʃn
rágalmazás/fúrási
  1. backbite
   USA: bæ'kbaɪ"t UK: bækbaɪt
rágalmazási perkif
  1. action for libel
   USA: æ'kʃʌ·n frəː· laɪ'bʌ·l UK: ækʃn fəː laɪbl
rágalmazómn
  1. vituperative
   USA: vʌ·tuː'pəː·ʌ·tɪ·v UK: vɪtjuːpərətɪv
  1. vilifier
   UK: vɪlɪfaɪə
  1. traducer
   UK: trədjuːsər
  1. slanderous
   USA: slæ'ndəː·ʌ·s UK: slændərəs
  1. slanderer
   UK: slɑndərər
  1. maligner
   UK: məlaɪnə
  1. libelous
   USA: laɪ'bʌ·lʌ·s
  1. injurious
   USA: ɪ"nʤʊ'riː·ʌ·s UK: ɪnʤʊərɪəs
  1. disparager
   UK: dɪspærɪʤə
  1. defamatory
   USA: dʌ·fæ'mʌ·tɔː"riː· UK: dɪfæmətriː
rágalmazó írásfn
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
sajtó útján elkövetett rágalmazásfn
  1. libel
   USA: laɪ'bʌ·l UK: laɪbl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása