Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
rendesmn
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. ­Állandóan babrálod, és mégsem a rendes időt mutatja.
    1. You keep on fiddling with it, and it still doesn't tell the right time.
 1. nyelv
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. Nem tartottuk be a rendes őrszolgálati időket.
    1. We were standing no regular watches.
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Mindent rendesen csinálunk, a könyv szerint.
    1. We'll do it all properly, like the book.
  1. ordinary
   USA: ɔː'rdʌ·ne"riː· UK: ɔːdnriː
  1. Jeff tökéletesen hétköznapi gyerek volt.
    1. Jeff was a perfectly ordinary boy.
  2. Visszatette a karosszéket rendes helyére, a kandalló mellé.
    1. He put the armchair back to its ordinary place near the fireplace.
  3. A nap nagyon csöndesnek és átlagosnak ígérkezett.
    1. The day looked very quiet and ordinary.
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
  1. normal
   USA: nɔː'rmʌ·l UK: nɔːml
  1. neat
   USA: niː't UK: niːt
  1. Philip rendes és eléggé jó szabású öltönyt viselt.
    1. Philip's clothes were neat and tolerably cut.
  2. A szoba fölötte tiszta és rendes volt.
    1. The room was very neat and orderly.
  1. biz jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. biz decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. Korunkban minden rendes ember szükségképpen gyáva rabszolga.
    1. Every decent man of our age must be a coward and a slave.
rendes derék fickókif
  1. regular brick
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· brɪ'k UK: regjʊlər brɪk
rendes dologkif
  1. good egg
   USA: gʌ·d e'g UK: gʊd eg
rendes emberkif
  1. good egg
   USA: gʌ·d e'g UK: gʊd eg
  1. decent fellow
   USA: diː'sʌ·nt fe'loʊ· UK: diːsnt feloʊ
rendes fickófn
  1. topper
   USA: tɔ'pəː· UK: tɔpər
  1. regular guy
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· gaɪ' UK: regjʊlər gaɪ
rendes kézíráskif
  1. neat handwriting
   USA: niː't hæ'ndraɪ"tɪ·ŋ UK: niːt hændraɪtɪŋ
rendes körülmények közöttkif
  1. in the ordinary way
   USA: ɪ'n ðiː· ɔː'rdʌ·ne"riː· weɪ' UK: ɪn ðiː ɔːdnriː weɪ
rendes külsőfn
  1. trimness
   UK: trɪmnes
rendes, megfelelöfn
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Mindent rendesen csinálunk, a könyv szerint.
    1. We'll do it all properly, like the book.
rendes megélhetést biztosítómn
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
rendes, rendezettfn
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
rendes, tisztamn
  1. neat
   USA: niː't UK: niːt
rendes, tisztességesmn
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
rendes volta vminekfn
  1. neatness
   USA: niː'tnʌ·s UK: niːtnəs
rendes állapotfn
  1. normalcy
   USA: nɔː'rmʌ·lsiː· UK: nɔːmlsiː
rendes életet kezdi
  1. settle down
   USA: se'tʌ·l daʊ'n UK: setl daʊn
rendes útvonalfn
 1. hajó
  1. track
   USA: træ'k UK: træk
rendesenhsz
  1. trimly
   UK: trɪmliː
  1. tidily
   UK: taɪdɪliː
  1. regularly
   USA: re'gyʌ·ləː·liː· UK: regjʊləliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
rendesen, alaposanhsz
  1. properly
   USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. Alkalomhoz illően volt öltözve.
    1. She was properly dressed.
  2. Ha a napon tartózkodsz, kalappal vagy kendővel védd megfelelően a fejedet.
    1. If you stay in the sun, protect your head properly with a hat or scarf.
rendesen felkészülkif
  1. get one's ducks in a row
   USA: gɪ't wʌ'nz dʌ'ks ɪ'n eɪ' roʊ' UK: get wʌnz dʌks ɪn eɪ roʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása