Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
szerkezetfn
  1. works
   USA: wəː'ks UK: wəːks
  1. texture
   USA: te'kstʃəː· UK: tekstʃər
  1. structure
   USA: strʌ'ktʃəː· UK: strʌktʃər
  1. set-up
   USA: se'tʌ"p UK: setʌp
 1. műsz
  1. rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. pattern
   USA: pæ'təː·n UK: pætn
  1. A családi élet szerkezete sokat változott az elmúlt évtizedben.
    1. The pattern of family life has changed a lot over the last decade.
  1. mechanism
   USA: me'kʌ·nɪ"zʌ·m UK: mekənɪzəm
  1. machinery
   USA: mɪ·ʃiː'nriː· UK: məʃiːnəriː
  1. layout
   USA: leɪ'aʊ"t UK: leɪaʊt
 2. műsz
  1. gear
   USA: gɪ'r UK: gɪər
  1. framework
   USA: freɪ'mwəː"k UK: freɪmwəːk
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. fabric
   USA: fæ'brɪ·k UK: fæbrɪk
  1. biz dodge
   USA: dɔ'ʤ UK: dɔʤ
  1. contrivance
   USA: kʌ·ntraɪ'vʌ·ns UK: kəntraɪvəns
  1. contraption
   USA: kʌ·ntræ'pʃʌ·n UK: kəntræpʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. conformation
   UK: kɔnfɔːmeɪʃn
  1. build
   USA: bɪ'ld UK: bɪld
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
szerkezetimn
  1. tectonic
   USA: te·ktɔ'nɪ·k UK: tektɔnɪk
  1. structural
   USA: strʌ'ktʃəː·ʌ·l UK: strʌktʃərəl
 1. ip
  1. constructive
   USA: kʌ·nstrʌ'ktɪ·v UK: kənstrʌktɪv
szerkezeti elemfn
 1. épít
  1. member
   USA: me'mbəː· UK: membər
szerkezeti kiugrásfn
 1. épít
  1. nose
   USA: noʊ'z UK: noʊz
szerkezeti képletkif
  1. atomic formula
   USA: ʌ·tɔ'mɪ·k fɔː'rmyʌ·lʌ· UK: ətɔmɪk fɔːmjʊlə
szerkezeti tervkif
  1. construction plan
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n plæ'n UK: kənstrʌkʃn plæn
szerkezeti vasoszlopfn
 1. épít bány
  1. stanchion
   UK: stæntʃən
szerkezetileghsz
  1. structurally
   USA: strʌ'ktʃəː·ʌ·liː· UK: strʌktʃərəliː
szerkezetépitő mérnök, statikus mérnökkif
  1. structural engineer
   USA: strʌ'ktʃəː·ʌ·l e"nʤʌ·nɪ'r UK: strʌktʃərəl enʤɪnɪər
egyensúlyozó szerkezetfn
  1. equilibrator
   UK: iːkwɪlaɪbreɪtə
  1. counterweight
   USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t UK: kaʊntəweɪt
ellenőrző szerkezetfn
  1. controller
   USA: kʌ·ntroʊ'ləː· UK: kəntroʊlər
elzáró szerkezetfn
 1. műsz
  1. cut-off
   USA: kʌ'tɔː"f UK: kʌtɔːf
érzékeny szerkezetkif
  1. delicate piece of machinery
   USA: de'lʌ·kʌ·t piː's ʌ·v mɪ·ʃiː'nriː· UK: delɪkət piːs ɔv məʃiːnəriː
fejtartó szerkezetfn
felvillanó szerkezetfn
  1. flasher
   USA: flæ'ʃəː· UK: flæʃər
file szerkezetkif
  1. file layout
   USA: faɪ'l leɪ'aʊ"t UK: faɪl leɪaʊt
gyorsító szerkezetfn
habarcsterítő szerkezetfn
 1. épít
  1. spreader
   USA: spre'dəː· UK: spredər
kezdeti szerkezetfn
kikapcsoló szerkezetfn
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása