Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
118
találat:
szervfn
 1. orv
  1. tract
   USA: træ'kt UK: trækt
  1. rég organ
   USA: ɔː'rgʌ·n UK: ɔːgən
  1. member
   USA: me'mbəː· UK: membər
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
szervafn
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
szervesmn
  1. organic
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k UK: ɔːgænɪk
szerves alkalmasságfn
  1. functionality
   USA: fʌ"ŋkʃʌ·næ'lʌ·tiː· UK: fʌŋkʃənælɪtiː
szerves egészkif
  1. an organic whole
   USA: ʌ·n ɔː·rgæ'nɪ·k hoʊ'l UK: ən ɔːgænɪk hoʊl
szerves kémiafn
  1. organic chemistry
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k ke'mʌ·striː· UK: ɔːgænɪk kemɪstriː
szerves maradványok (növ)kif
  1. organic residues
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k re'zʌ·duː"z UK: ɔːgænɪk rezɪdjuːz
szerves (rész)mn
  1. elemental
   USA: e"lʌ·me'nʌ·l UK: elɪmentl
szervesenhsz
  1. organically
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·kliː· UK: ɔːgænɪkliː
szerves(en hozzátartozó)mn
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
szervestrágya (növ)kif
  1. organic manure
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k mʌ·nʊ'r UK: ɔːgænɪk mənjʊər
szervetlenmn
 1. vegy
  1. inorganic
   USA: ɪ"nɔː·rgæ'nɪ·k UK: ɪnɔːgænɪk
szervezi
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. organize
   USA: ɔː'rgʌ·naɪ"z UK: ɔːgənaɪz
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
szerv(ezet)fn
  1. organism
   USA: ɔː'rgʌ·nɪ"zʌ·m UK: ɔːgənɪzəm
szervezetfn
  1. organization
   USA: ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːgənaɪzeɪʃn
 1. biol
  1. organism
   USA: ɔː'rgʌ·nɪ"zʌ·m UK: ɔːgənɪzəm
  1. organisation
   USA: ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːgənaɪzeɪʃən
  1. biz machinery
   USA: mɪ·ʃiː'nriː· UK: məʃiːnəriː
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
  1. constitution
   USA: kɔ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: kɔnstɪtjuːʃn
szervezetből kilökődött szervfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
szervezetből kivetett szervfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
szervezetimn
 1. orv
  1. systemic
   USA: sɪ"ste'mɪ·k UK: sɪstemɪk
  1. organizational
   USA: ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɔːgənaɪzeɪʃnl
szervezetileghsz
  1. organically
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·kliː· UK: ɔːgænɪkliː
szervezetlenmn
  1. unorganized
   USA: ʌ·nɔː'rgʌ·naɪ"zd UK: ʌnɔːgənaɪzd
  1. non-union
   USA: nɔ·nyuː'nyʌ·n UK: nɔnjuːnɪən
  1. disorganised
   UK: dɪsɔːgənaɪzd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása