Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
szerv(ezet)fn
  1. organism
   USA: ɔː'rgʌ·nɪ"zʌ·m UK: ɔːgənɪzəm
szervezetfn
  1. organization
   USA: ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːgənaɪzeɪʃn
 1. biol
  1. organism
   USA: ɔː'rgʌ·nɪ"zʌ·m UK: ɔːgənɪzəm
  1. organisation
   USA: ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːgənaɪzeɪʃən
  1. biz machinery
   USA: mɪ·ʃiː'nriː· UK: məʃiːnəriː
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
  1. constitution
   USA: kɔ"nstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: kɔnstɪtjuːʃn
szervezetből kilökődött szervfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
szervezetből kivetett szervfn
  1. reject
   USA: riː'ʤe·kt UK: riːʤekt
szervezetimn
 1. orv
  1. systemic
   USA: sɪ"ste'mɪ·k UK: sɪstemɪk
  1. organizational
   USA: ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɔːgənaɪzeɪʃnl
szervezetileghsz
  1. organically
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·kliː· UK: ɔːgænɪkliː
szervezetlenmn
  1. unorganized
   USA: ʌ·nɔː'rgʌ·naɪ"zd UK: ʌnɔːgənaɪzd
  1. non-union
   USA: nɔ·nyuː'nyʌ·n UK: nɔnjuːnɪən
  1. disorganised
   UK: dɪsɔːgənaɪzd
szervezetlen munkaerőkif
  1. free labour
   USA: friː' leɪ'bəː· UK: friː leɪbər
szervezetlen munkásfn
  1. non-unionist
   UK: nɔnjuːnɪənɪst
szervezetlen munkásokkif
  1. free labour
   USA: friː' leɪ'bəː· UK: friː leɪbər
szervezettmn
  1. planned
   USA: plæ'nd UK: plænd
  1. organized
   USA: ɔː'rgʌ·naɪ"zd UK: ɔːgənaɪzd
  1. organised
   UK: ɔːgənaɪzd
  1. átv organic
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·k UK: ɔːgænɪk
szervezett mészárlásfn
  1. pogrom
   USA: poʊ'grʌ·m UK: pɔgrəm
szervezett társasutazásfn
  1. package holiday
   USA: pæ'kɪ·ʤ hɔ'lʌ·deɪ" UK: pækɪʤ hɔlədeɪ
szervezett öldöklésfn
  1. pogrom
   USA: poʊ'grʌ·m UK: pɔgrəm
szervezettenhsz
  1. organically
   USA: ɔː·rgæ'nɪ·kliː· UK: ɔːgænɪkliː
civil szervezetkif
  1. non-governmental organization
   USA: nɔ·ngʌ"vəː·nme'ntʌ·l ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: nɔngʌvnmentl ɔːgənaɪzeɪʃn
  1. NGO
   USA: goʊ'
közhasznú szervezetkif
  1. public benefit organisation
   USA: pʌ'blɪ·k be'nʌ·fɪ"t ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: pʌblɪk benɪfɪt ɔːgənaɪzeɪʃən
Nonprofit szervezetkif
  1. NGO, Non Governmental Organization
   USA: goʊ' nɔ'n gʌ"vəː·nme'ntʌ·l ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n
szakmai szervezetfn
  1. trade association
   USA: treɪ'd ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: treɪd əsoʊsɪeɪʃn
társadalmi szervezetkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása