Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
153
találat:
tagfn
 1. mat
  1. term
   USA: təː'm UK: təːm
  1. A 2a + 2ab + c kifejezés három tagból áll. (matematika)
    1. The expression 2a + 2ab + c has three terms. (mathematics)
  1. part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. member
   USA: me'mbəː· UK: membər
 2. áll
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
  1. chappy
   UK: tʃæpiː
  1. chappie
   USA: tʃæ'piː· UK: tʃæpiː
  1. bloke
   USA: bloʊ'k UK: bloʊk
  1. associate
   USA: ʌ·soʊ'ʃiː·eɪ"t UK: əsoʊʃɪeɪt
  1. Egy közeli munkatársa tagadta, hogy alkoholproblémái lennének.
    1. A close associate of him denied that he had drinking problems.
tagadi
 1. jog
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. Shakes renege
   USA: rʌ·nɪ'g UK: rɪniːg
  1. renege
   USA: rʌ·nɪ'g UK: rɪniːg
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. negate
   USA: nɪ·geɪ't UK: nɪgeɪt
  1. gainsay
   USA: geɪ'nseɪ" UK: geɪnseɪ
  1. disclaim
   USA: dɪ"skleɪ'm UK: dɪskleɪm
  1. disbelieve
   USA: dɪ"sbʌ·liː'v UK: dɪsbɪliːv
  1. disavow
   USA: dɪ"sʌ·vaʊ' UK: dɪsəvaʊ
  1. deny
   USA: dʌ·naɪ' UK: dɪnaɪ
  1. Mr. Darcy, ezt a tényt ön sem tagadhatja.
    1. Mr. Darcy, you cannot deny the fact.
tagad, cáfol; megtagad, megvoni
  1. deny
   USA: dʌ·naɪ' UK: dɪnaɪ
tagad vmiti
  1. disbelieve
   USA: dɪ"sbʌ·liː'v UK: dɪsbɪliːv
tagadhatatlanmn
  1. undeniable
   USA: ʌ"ndʌ·naɪ'ʌ·bʌ·l UK: ʌndɪnaɪəbl
  1. uncontrovertible
   UK: ʌnkɔntrəvəːtəbl
  1. incontrovertible
   USA: ɪ"ŋkɔ"ntroʊ·vəː'tʌ·bʌ·l UK: ɪnkɔntrəvəːtəbl
  1. incontestable
   UK: ɪnkəntestəbl
  1. decided
   USA: dʌ·saɪ'dʌ·d UK: dɪsaɪdɪd
tagadhatatlanulhsz
  1. undeniably
   USA: ʌ"ndʌ·naɪ'ʌ·bliː· UK: ʌndɪnaɪəbliː
  1. decidedly
   USA: dʌ·saɪ'dʌ·dliː· UK: dɪsaɪdɪdliː
tagadhatómn
  1. deniable
   UK: dɪnaɪəbl
tagadja a nyilvánvaló/kézzelfogható tényeketkif
  1. fly in the face of evidence
   USA: flaɪ' ɪ'n ðiː· feɪ's ʌ·v e'vʌ·dʌ·ns UK: flaɪ ɪn ðiː feɪs ɔv evɪdəns
tagadja a vádatkif
  1. deny the charge
   USA: dʌ·naɪ' ðiː· tʃɔ'rʤ UK: dɪnaɪ ðiː tʃɑʤ
tagadja az érvényességéti
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
tagadotti
  1. gainsayed
   UK: geɪnseɪd
  1. gainsaid
   UK: geɪnsed
tagadásfn
 1. jog
  1. traversing
   USA: trʌ·vəː'sɪ·ŋ UK: trævəːsɪŋ
 2. jog
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. no
   USA: noʊ' UK: noʊ
  1. no, noes
   USA: noʊ' noʊ'z
 3. nyelv
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. negation
   USA: nʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: nɪgeɪʃn
  1. denial
   USA: dʌ·naɪ'ʌ·l UK: dɪnaɪəl
tagadómn
 1. nyelv
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
  1. denier
   UK: dɪnaɪə
tagadó válaszkif
  1. answer in the negative
   USA: æ'nsəː· ɪ'n ðiː· ne'gʌ·tɪ·v UK: ɑnsər ɪn ðiː negətɪv
tagadó választ adkif
  1. return a negative
   USA: riː·təː'n eɪ' ne'gʌ·tɪ·v UK: rɪtəːn eɪ negətɪv
tagadószófn
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
tagbaszakadtmn
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. biz US rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. mighty limb
   USA: maɪ'tiː· lɪ'm UK: maɪtiː lɪm
  1. junk
   USA: ʤʌ'ŋk UK: ʤʌŋk
  1. husky
   USA: hʌ'skiː· UK: hʌskiː
  1. biz hefty
   USA: he'ftiː· UK: heftiː
  1. have plenty of beef
   USA: hæ'v ple'niː· ʌ·v biː'f UK: hæv plentiː ɔv biːf
  1. chunky
   USA: tʃʌ'ŋkiː· UK: tʃʌŋkiː
  1. biz beefy
   USA: biː'fiː· UK: biːfiː
tagbaszakadt fickókif
  1. chunky lad
   USA: tʃʌ'ŋkiː· læ'd UK: tʃʌŋkiː læd
tagdíjfn
  1. dues
   USA: duː'z UK: djuːz
tagdíjfizetőmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása