Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
500
találat:
tarti
  1. biz write down
   USA: raɪ't daʊ'n UK: raɪt daʊn
  1. sustain
   USA: sʌ·steɪ'n UK: səsteɪn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. Hatalmas pillérek tartják a hidat.
    1. Huge pillars support the bridge.
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. Rómeó a karjaiban tartotta Júliát.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
  2. A nő egy revolvert tartott a kezében.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
  3. Különösen az okozott örömet neki, hogy most már tudta: ki fog tartani.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. Rómeó a karjaiban tartotta Júliát.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
    1. Romeo held Juliet in his arms.
  2. Különösen az okozott örömet neki, hogy most már tudta: ki fog tartani.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
    1. What delighted him particularly was that now he knew he would be able to hold out.
  3. A nő egy revolvert tartott a kezében.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
    1. The woman was holding a revolver in her hand.
  1. hang on
   USA: hæ'ŋ ɔ'n UK: hæŋ ɔn
  1. go on
   USA: goʊ' ɔ'n UK: goʊ ɔn
  1. Egy ideig úgy rémlett, mintha ez a viaskodás időtlen idők óta folyna és örökké eltartana.
    1. For a space it seemed that this fighting had lasted for an age, and must go on for ever.
  1. funk
   USA: fʌ'ŋk UK: fʌŋk
  1. fear
   USA: fɪ'r UK: fɪər
  1. A kalózok puskagolyóitól nem kell tartanunk, sőt még a brigg ágyúlövedékeitől sem.
    1. We have nothing to fear from the guns, nor even from the cannon of the brig.
  1. endure
   USA: ʌ·ndʊ'r UK: ɪndjʊər
  1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.
    1. O praise you the Lord, for he is good: for his mercy endures for ever.
  1. consider
   USA: kʌ·nsɪ'dəː· UK: kənsɪdər
  1. Kit tartasz a legjobb francia színésznőnek?
    1. Who do you consider the best French actress?
  1. bear, bore, born
   USA: be'r bɔː'r bɔː'rn UK: beər bɔːr bɔːn
tart (előadást)i
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
tart (fejben)fn
  1. bear
   USA: be'r UK: beər
tart, fogkif
  1. hold , held , held
   USA: hoʊ'ld he'ld he'ld UK: hoʊld held held
tart (pl. rendezvényt)i
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
tart, tárolkif
  1. keep , kept , kept
   USA: kiː'p kæ'pt kæ'pt UK: kiːp kept kept
tart (várakozik, pl. telefonban)i
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
tartalmasmn
  1. pithy
   USA: pɪ'θiː· UK: pɪθiː
  1. biz meaty
   USA: miː'tiː· UK: miːtiː
  1. full of meat
   USA: fʊ'l ʌ·v miː't UK: fʊl ɔv miːt
tartalmasságfn
  1. pregnancy
   USA: pre'gnʌ·nsiː· UK: pregnənsiː
tartalmatlanmn
  1. unballasted
   UK: ʌnbæləstɪd
  1. lean
   USA: liː'n UK: liːn
  1. it has no guts in it
   USA: ʌ·t hʌ·z noʊ' gʌ'ts ɪ'n ʌ·t UK: ɪt hæz noʊ gʌts ɪn ɪt
  1. biz hollow
   USA: hɔ'loʊ· UK: hɔloʊ
  1. szl gassy
   UK: gæsiː
tartalmazi
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. include
   USA: ɪ"nkluː'd UK: ɪnkluːd
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. exists
   USA: ɪ·gzɪ's UK: ɪgzɪsts
  1. encompass
   USA: e·nkʌ'mpʌ·s UK: ɪnkʌmpəs
  1. contain
   USA: kʌ·nteɪ'n UK: kənteɪn
  1. consists
   USA: kʌ·nsɪ's UK: kənsɪsts
  1. consist
   USA: kʌ·nsɪ'st UK: kənsɪst
  1. comprise
   USA: kʌ·mpraɪ'z UK: kəmpraɪz
  1. be contained
   USA: biː· kʌ·nteɪ'nd UK: biː kənteɪnd
tartalmaz, magában foglali
  1. contain
   USA: kʌ·nteɪ'n UK: kənteɪn
tartalmaznaki
  1. contains
   USA: kʌ·nteɪ'nz UK: kənteɪnz
tartalmaznii
  1. include
   USA: ɪ"nkluː'd UK: ɪnkluːd
tartalmazási
  1. containing
   USA: kʌ·nteɪ'nɪ·ŋ UK: kənteɪnɪŋ
  1. consistency
   USA: kʌ·nsɪ'stʌ·nsiː· UK: kənsɪstənsiː
tartalmi kivonati
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
tartalmi kivonatot íri
  1. docket
   USA: dɔ'kʌ·t UK: dɔkɪt
-tartalmúmn
  1. -laden
   USA: leɪ'dʌ·n UK: leɪdn
tartalomfn
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. De te inkább itt maradsz, s régi cselszövéseiden rágódsz.
    1. But you choose to stay and gnaw the ends of your old plots.
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. Máris megismerted Mr. Willoughby nézeteit jóformán minden fontos kérdésben.
    1. You have already ascertained Mr. Willoughby's opinion in almost every matter of importance.
  1. contents
   USA: kʌ·nte'nts UK: kɔntents
  1. A tartalomjegyzék segít a könyvben való tájékozódásban.
    1. The table of contents helps you navigate in a book.
    1. The table of contents helps you navigate in a book.
  1. content
   USA: kʌ·nte'nt UK: kɔntent
  1. A tartalomjegyzék segít a könyvben való tájékozódásban.
    1. The table of contents helps you navigate in a book.
    1. The table of contents helps you navigate in a book.
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
tartalom,cselekmény (pl.regény,film)kif
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása