Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
tehetségfn
  1. vocation
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: voʊkeɪʃn
  1. vein
   USA: veɪ'n UK: veɪn
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. merit
   USA: me'rʌ·t UK: merɪt
  1. gift
   USA: gɪ'ft UK: gɪft
  1. faculty
   USA: fæ'kʌ·ltiː· UK: fækltiː
  1. facility
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː· UK: fəsɪlɪtiː
  1. Különös tehetsége van a nyelvtanuláshoz: minden évben egy új nyelvet sajátít el.
    1. He has great facility in learning languages: a new language every year.
  1. endowment
   USA: e·ndaʊ'mʌ·nt UK: ɪndaʊmənt
  1. biz dower
   USA: daʊ'r UK: daʊər
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
  1. attainments
   UK: əteɪnmənts
  1. art
   USA: ɔ'rt UK: ɑt
  1. ability
   USA: ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əbɪlɪtiː
tehetsége van a nyelvekhezkif
  1. have a talent for languages
   USA: hæ'v eɪ' tæ'lʌ·nt frəː· læ'ŋgwʌ·ʤʌ·z UK: hæv eɪ tælənt fəː læŋgwɪʤɪz
tehetségesmn
  1. talented
   USA: tæ'lʌ·ntʌ·d UK: tæləntɪd
  1. have a lot on the ball
   USA: hæ'v eɪ' lɔ't ɔ'n ðiː· bɔː'l UK: hæv eɪ lɔt ɔn ðiː bɔːl
  1. gifted
   USA: gɪ'ftʌ·d UK: gɪftɪd
  1. biz GB clever
   USA: kle'vəː· UK: klevər
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. able
   USA: eɪ'bʌ·l UK: eɪbl
tehetséges emberfn
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
  1. man of good parts
   USA: mæ'n ʌ·v gʌ·d pɔ'rts UK: mæn ɔv gʊd pɑts
tehetséges emberekfn
  1. talent
   USA: tæ'lʌ·nt UK: tælənt
tehetséges kertészkif
  1. green thumb
   USA: griː'n θʌ'm UK: griːn θʌm
tehetségességfn
  1. potentiality
   UK: pətenʃɪælɪtiː
  1. giftedness
   UK: gɪftɪdnəs
tehetségkutatófn
  1. talent spotter
   USA: tæ'lʌ·nt spɔ'təː· UK: tælənt spɔtər
  1. talent scout
   USA: tæ'lʌ·nt skaʊ't UK: tælənt skaʊt
tehetségtelenmn
  1. dud
   USA: dʌ'd UK: dʌd
tehetségtelen emberfn
  1. he is a wash-out
   USA: hiː' ʌ·z eɪ' wɔ'ʃaʊ"t UK: hiː ɪz eɪ wɔʃaʊt
  1. dud
   USA: dʌ'd UK: dʌd
csodálatos tehetségfn
  1. prodigy
   USA: prɔ'dʌ·ʤiː· UK: prɔdɪʤiː
fiatal tehetségfn
  1. whiz kid
   USA: hwɪ'z kɪ'd UK: wɪz kɪd
közepes tehetségkif
  1. moderate abilities
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t ʌ·bɪ'lʌ·tiː·z UK: mɔdəreɪt əbɪlɪtɪz
színészi tehetségmn
  1. dramatics
   UK: drəmætɪks
szónoki tehetségfn
  1. oratory
   USA: ɔː'rʌ·tɔː"riː· UK: ɔrətriː
semmi tehetsége nincskif
  1. he can't sing for toffee
   USA: hiː' kæ'nt sɪ'ŋ frəː· tɔ'fiː· UK: hiː kænt sɪŋ fəː tɔfiː
ismeretlen tehetségek késői megnyilvánulásakif
  1. late exhibition of unsuspected talents
   USA: leɪ't e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n ʌ·v ʌ"nsʌ·spe'ktʌ·d tæ'lʌ·nts UK: leɪt eksɪbɪʃn ɔv ʌnsəspektɪd tælənts
rejtett tehetségek késői megnyilvánulásakif
  1. late exhibition of unsuspected talents
   USA: leɪ't e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n ʌ·v ʌ"nsʌ·spe'ktʌ·d tæ'lʌ·nts UK: leɪt eksɪbɪʃn ɔv ʌnsəspektɪd tælənts
felruház (tehetséggel)i
  1. endow
   USA: e·ndaʊ' UK: ɪndaʊ
átlagos tehetségűfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása