Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
terjedi
  1. travel
   USA: træ'vʌ·l UK: trævl
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. A tűz a gyártól a közelben álló házakra is átterjedt.
    1. The fire spread from the factory to the houses nearby.
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. multiply
   USA: mʌ'ltʌ·plaɪ" UK: mʌltɪplaɪ
  1. átv extend
   USA: ɪ·kste'nd UK: ɪkstend
  1. diffuse
   USA: dʌ·fyuː'z UK: dɪfjuːz
  1. circulate
   USA: səː'kyʌ·leɪ"t UK: səːkjʊleɪt
  1. biz catch on
   USA: kæ'tʃ ɔ'n UK: kætʃ ɔn
  1. augment
   USA: ɔː·gme'nt UK: ɔːgment
terjed (hullám)i
  1. propagate
   USA: prɔ'pʌ·geɪ"t UK: prɔpəgeɪt
terjed (hír)i
  1. get about
   USA: gɪ't ʌ·baʊ't UK: get əbaʊt
terjed; terjeszt; (el)kenkif
terjedelemfn
  1. stretching
   USA: stre'tʃɪ·ŋ UK: stretʃɪŋ
  1. stretch
   USA: stre'tʃ UK: stretʃ
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
  1. size
   USA: saɪ'z UK: saɪz
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. A margóbeállítások kívül esnek a nyomtatható területen.
    1. The margin settings are out of print range.
 1. fil
  1. quantity
   USA: kwɔ'nʌ·tiː· UK: kwɔntɪtiː
  1. magnitude
   USA: mæ'gnʌ·tuː"d UK: mægnɪtjuːd
  1. latitude
   USA: læ'tʌ·tuː"d UK: lætɪtjuːd
 2. film
  1. footage
   USA: fʊ'tɪ·ʤ UK: fʊtɪʤ
  1. extent
   USA: ɪ·kste'nt UK: ɪkstent
  1. extension
   USA: ɪ·kste'nʃʌ·n UK: ɪkstenʃn
  1. expanse
   USA: ɪ·kspæ'ns UK: ɪkspæns
  1. coverage
   USA: kʌ'vrʌ·ʤ UK: kʌvərɪʤ
  1. content
   USA: kʌ·nte'nt UK: kɔntent
  1. compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
  1. bulk
   USA: bʌ'lk UK: bʌlk
  1. A fehér deszkaállványon a könyvek nagyság szerint álltak sorban.
    1. The books on the white wooden shelves were arranged according to bulk.
  2. A csillag tömege csöndben derengett a Korong fölött.
    1. The bulk of the star loomed silently over the Disc.
terjedelmesmn
  1. voluminous
   USA: vʌ·luː'mʌ·nʌ·s UK: vəljuːmɪnəs
  1. spacious
   USA: speɪ'ʃʌ·s UK: speɪʃəs
  1. large
   USA: lɔ'rʤ UK: lɑʤ
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. extensive
   USA: ɪ·kste'nsɪ·v UK: ɪkstensɪv
  1. expansive
   USA: ɪ·kspæ'nsɪ·v UK: ɪkspænsɪv
  1. bulky
   USA: bʌ'lkiː· UK: bʌlkiː
  1. broad
   USA: brɔː'd UK: brɔːd
  1. big
   USA: bɪ'g UK: bɪg
  1. ample
   USA: æ'mpʌ·l UK: æmpl
terjedelmes voltafn
  1. spaciousness
   UK: speɪʃəsnəs
terjedelmes volta vminekfn
  1. hugeness
   UK: hjuːʤnes
terjedelmesenhsz
  1. expansively
   UK: ɪkspænsɪvliː
terjedékenymn
  1. expansive
   USA: ɪ·kspæ'nsɪ·v UK: ɪkspænsɪv
terjedékenységfn
  1. expansiveness
   UK: ɪkspænsɪvnəs
terjedésfn
 1. kat
  1. átv sweep
   USA: swiː'p UK: swiːp
  1. stretch
   USA: stre'tʃ UK: stretʃ
  1. propagation
   USA: prɔ"pʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: prɔpəgeɪʃn
terjedőmn
  1. expansive
   USA: ɪ·kspæ'nsɪ·v UK: ɪkspænsɪv
gyorsan terjedi
  1. mushroom
   USA: mʌ'ʃruː·m UK: mʌʃrʊm
rétegesen terjedi
  1. sheet
   USA: ʃiː't UK: ʃiːt
nagy terjedelemfn
  1. muchness
   UK: mʌtʃnəs
roppant terjedelemfn
  1. immensity
   UK: ɪmensɪtiː
kis terjedelembenkif
  1. in a small compass
   USA: ɪ'n eɪ' smɔː'l kʌ'mpʌ·s UK: ɪn eɪ smɔːl kʌmpəs
teljes terjedelembenkif
  1. in full
   USA: ɪ'n fʊ'l UK: ɪn fʊl
  1. fully
   USA: fʊ'liː· UK: fʊliː
hangszer terjedelmefn
 1. zene
  1. gamut
   USA: gæ'mʌ·t UK: gæmət
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása