Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
továbbhsz
  1. onwards
   USA: ɔ'nwəː·dz UK: ɔnwədz
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
  1. Aztán némán, elgondolkozva tovább baktattunk.
    1. We walked along, silent and thinking.
    1. We walked along, silent and thinking.
  1. on and on
   USA: ɔ'n ʌ·nd ɔ'n UK: ɔn ənd ɔn
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
  1. Azzal tisztelgett, mi meg indultunk tovább.
    1. They saluted, and we moved forward.
  1. forth
   USA: fɔː'rθ UK: fɔːθ
  1. farther
   USA: fɔ'rðəː· UK: fɑðər
  1. away
   USA: ʌ·weɪ' UK: əweɪ
  1. any longer
   USA: e'niː· lɔː'ŋgəː· UK: eniː lɔŋgər
  1. any further
   USA: e'niː· fəː'ðəː· UK: eniː fəːðər
  1. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön, Doolittle?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
  2. Vannak még további atyai intelmei, mielőtt elköszön?
    1. Have you any further advice to give her before you go, Doolittle?
  1. along
   USA: ʌ·lɔː'ŋ UK: əlɔŋ
  1. Aztán némán, elgondolkozva tovább baktattunk.
    1. We walked along, silent and thinking.
    1. We walked along, silent and thinking.
tovább beszéli
  1. talk on
   USA: tɔː'k ɔ'n UK: tɔːk ɔn
tovább csináli
  1. carry on
   USA: kæ'riː· ɔ'n UK: kæriː ɔn
tovább esettkif
  1. in kept on raining
   USA: ɪ'n kæ'pt ɔ'n reɪ'nɪ·ŋ UK: ɪn kept ɔn reɪnɪŋ
tovább fecsegi
  1. rattle on
   USA: ræ'tʌ·l ɔ'n UK: rætl ɔn
tovább játsziki
  1. play on
   USA: pleɪ' ɔ'n UK: pleɪ ɔn
tovább maradi
  1. overstay
   USA: oʊ"vəː·steɪ' UK: oʊvəsteɪ
  1. outstay
   UK: aʊtsteɪ
tovább nem várhatokkif
  1. i can't wait any longer
   USA: aɪ' kæ'nt weɪ't e'niː· lɔː'ŋgəː· UK: aɪ kænt weɪt eniː lɔŋgər
tovább nyújtózkodik, mint ameddig a takarója érkif
  1. live beyond one's means
   USA: lɪ'v biː"ɔː'nd wʌ'nz miː'nz UK: lɪv bɪjɔnd wʌnz miːnz
tovább tarti
  1. outlast
   USA: aʊ'tlæ"st UK: aʊtlɑst
tovább tart vminéli
  1. outwear, outwore, outworn
   UK: aʊtweər aʊtwɔːr aʊtwɔːn
tovább éli
  1. live on
   USA: lɪ'v ɔ'n UK: lɪv ɔn
továbbadi
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
továbbadi
  1. propagate
   USA: prɔ'pʌ·geɪ"t UK: prɔpəgeɪt
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. pass on
   USA: pæ's ɔ'n UK: pɑs ɔn
  1. pass along
   USA: pæ's ʌ·lɔː'ŋ UK: pɑs əlɔŋ
  1. hand on
   USA: hæ'nd ɔ'n UK: hænd ɔn
továbbadnii
  1. hand on
   USA: hæ'nd ɔ'n UK: hænd ɔn
továbbfejleszti
  1. improve
   USA: ɪ"mpruː'v UK: ɪmpruːv
továbbfejlesztettmn
  1. improved
   USA: ɪ"mpruː'vd UK: ɪmpruːvd
továbbfejlesztésfn
  1. improvement
   USA: ɪ"mpruː'vmʌ·nt UK: ɪmpruːvmənt
továbbguruli
  1. roll on
   USA: roʊ'l ɔ'n UK: roʊl ɔn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása