Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
tróni
  1. biz throne
   USA: θroʊ'n UK: θroʊn
trónfosztásfn
  1. dethronement
   UK: diːθroʊnmənt
trónjától megfoszti
  1. dethrone
   USA: diː·θroʊ'n UK: diːθroʊn
trónkövetelőfn
 1. tört
  1. pretender
   USA: priː·te'ndəː· UK: prɪtendər
trónoli
  1. throne
   USA: θroʊ'n UK: θroʊn
trónolásfn
  1. enthronement
   UK: ɪnθroʊnmənt
trónra emeli
  1. throne
   USA: θroʊ'n UK: θroʊn
  1. enthrone
   UK: ɪnθroʊn
trónra emelésfn
  1. enthronement
   UK: ɪnθroʊnmənt
trónra lépkif
  1. come to the trone
   USA: kʌ'm tʌ· ðiː· troʊ'n UK: kʌm tuː ðiː troʊniː
  1. come to the throne
   USA: kʌ'm tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: kʌm tuː ðiː θroʊn
  1. come to the crown
   USA: kʌ'm tʌ· ðiː· kraʊ'n UK: kʌm tuː ðiː kraʊn
  1. ascend the throne
   USA: ʌ·se'nd ðiː· θroʊ'n UK: əsend ðiː θroʊn
  1. accede to the throne
   USA: æ·ksiː'd tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: əksiːd tuː ðiː θroʊn
trónra lépéskif
  1. coming to the throne
   USA: kʌ'mɪ·ŋ tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: kʌmɪŋ tuː ðiː θroʊn
  1. accession to throne
   USA: ʌ·kse'ʃʌ·n tʌ· θroʊ'n UK: ækseʃn tuː θroʊn
trónszékfn
  1. stall
   USA: stɔː'l UK: stɔːl
trónt emeli
  1. átv enthrone
   UK: ɪnθroʊn
trónörököskif
  1. heir apparent to the throne
   USA: e'r ʌ·pe'rʌ·nt tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: eər əpærənt tuː ðiː θroʊn
  1. crown prince
   USA: kraʊ'n prɪ'ns UK: kraʊn prɪns
trónörökösnőfn
  1. crown princess
   USA: kraʊ'n prɪ'nse·s UK: kraʊn prɪnses
a trón várományosakif
  1. heir apparent to the throne
   USA: e'r ʌ·pe'rʌ·nt tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: eər əpærənt tuː ðiː θroʊn
elűz trónjáróli
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
megfoszt trónjátóli
  1. depose
   USA: dʌ·poʊ'z UK: dɪpoʊz
vkit trónra juttató személyfn
  1. king-maker
   USA: kɪ'ŋmeɪ"kəː· UK: kɪŋmeɪkə
feltételezett trónörökösfn
  1. heir presumptive
   USA: e'r priː·zʌ'mptɪ·v UK: eər prɪzʌmptɪv
visszahelyezés a trónrafn
  1. restoration
   USA: re"stəː·eɪ'ʃʌ·n UK: restəreɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása