Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
tudásfn
  1. learning
   USA: ləː'nɪ·ŋ UK: ləːnɪŋ
  1. knowledge
   USA: nɔ'lʌ·ʤ UK: nɔlɪʤ
  1. attainments
   UK: əteɪnmənts
  1. acquaintance
   USA: ʌ·kweɪ'ntʌ·ns UK: əkweɪntəns
  1. Sajnos az ókori irodalomról alkotott tudásom meglehetősen véges.
    1. I'm afraid my acquaintance with ancient literature is rather limited.
tudás hiányafn
  1. silence
   USA: saɪ'lʌ·ns UK: saɪləns
tudással kapcsolatosmn
  1. cognitive
   USA: kɔ'gnʌ·tɪ·v UK: kɔgnɪtɪv
tudásszomjkif
  1. thirst for knowledge
   USA: θəː'st frəː· nɔ'lʌ·ʤ UK: θəːst fəː nɔlɪʤ
tudásvágykif
  1. thirst for knowledge
   USA: θəː'st frəː· nɔ'lʌ·ʤ UK: θəːst fəː nɔlɪʤ
  1. thirst after knowledge
   USA: θəː'st æ'ftəː· nɔ'lʌ·ʤ UK: θəːst ɑftər nɔlɪʤ
tudását fitogtatjai
  1. smatter
   USA: smæ'təː· UK: smætə
előre tudásfn
  1. prescience
   USA: priː'ʃiː·ʌ·ns UK: presɪəns
  1. foreknowledge
   UK: fɔːnɔlɪʤ
felületes tudásfn
  1. smattering
   USA: smæ'təː·ɪ·ŋ UK: smætərɪŋ
halvány tudásfn
  1. smattering
   USA: smæ'təː·ɪ·ŋ UK: smætərɪŋ
irányitás; tudási
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
mesterségbeli tudásfn
  1. craftsmanship
   USA: kræ'fsmʌ·nʃɪ"p UK: krɑftmənʃɪp
szakmabeli tudásfn
  1. craftsmanship
   USA: kræ'fsmʌ·nʃɪ"p UK: krɑftmənʃɪp
szakmai tudásfn
  1. workmanship
   USA: wəː'kmʌ·nʃɪ"p UK: wəːkmənʃɪp
technikai tudásfn
  1. know-how
   UK: noʊhaʊ
nagy tudásra vallómn
  1. erudite
   USA: e'rʌ·daɪ"t UK: eruːdaɪt
nagy tudásról tanúskodómn
  1. erudite
   USA: e'rʌ·daɪ"t UK: eruːdaɪt
szintez (tudásszint szerint)i
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
nagy tudásúmn
  1. learned
   USA: ləː'nʌ·d UK: ləːnɪd
  1. erudite
   USA: e'rʌ·daɪ"t UK: eruːdaɪt
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
nagy tudású emberkif
  1. man of great learning
   USA: mæ'n ʌ·v greɪ't ləː'nɪ·ŋ UK: mæn ɔv greɪt ləːnɪŋ
dönteni nem tudásfn
  1. indecision
   USA: ɪ"ndʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: ɪndɪsɪʒn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása