Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
tulajdonságfn
  1. quality
   USA: kwɔ'lʌ·tiː· UK: kwɔlɪtiː
  1. property
   USA: prɔ'pəː·tiː· UK: prɔpətiː
  1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
  1. rég proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
  1. attribution
   USA: æ"trʌ·byuː'ʃʌ·n UK: ætrɪbjuːʃn
  1. attribute
   USA: ʌ·trɪ'byuː"t UK: ətrɪbjuːt
  1. A türelem a jó tanár nélkülözhetetlen tulajdonsága.
    1. Patience is an essential attribute for a good teacher.
tulajdonság, jellemvonásfn
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
tulajdonság, jellemvonás; minöségkif
tulajdon(ság)okfn
  1. properties
   USA: prɔ'pəː·tiː·z UK: prɔpətɪz
tulajdonságokfn
  1. features
   USA: fiː'tʃəː·z UK: fiːtʃəz
jellegzetesség, tulajdonságfn
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
jellemvonás, tulajdonság,kif
jellemző tulajdonságfn
  1. átv flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
jó tulajdonságfn
  1. accomplishment
   USA: ʌ·kɔ'mplɪ·ʃmʌ·nt UK: əkʌmplɪʃmənt
különleges tulajdonsági
  1. flavour
   UK: fleɪvər
  1. flavor
   USA: fleɪ'vəː· UK: fleɪvər
negatív tulajdonságfn
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
nemleges tulajdonságfn
  1. negative
   USA: ne'gʌ·tɪ·v UK: negətɪv
variációs tulajdonságfn
  1. variability
   USA: ve·riː·ʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: veərɪəbɪlɪtiː
azonos tulajdonsága van vmiveli
  1. osculate
   UK: ɔskjʊleɪt
sok jó tulajdonsága vankif
  1. he has many good qualities
   USA: hiː' hʌ·z me'niː· gʌ·d kwɔ'lʌ·tiː·z UK: hiː hæz meniː gʊd kwɔlɪtɪz
rossz oldala (tulajdonsága) wminekfn
  1. downside
   USA: daʊ'nsaɪ"d UK: daʊnsaɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása