Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
140
találat:
versi
  1. hum verse
   USA: vəː's UK: vəːs
  1. verse
   USA: vəː's UK: vəːs
  1. rhyme
   USA: raɪ'm UK: raɪm
  1. rhyme
   USA: raɪ'm UK: raɪm
  1. poem
   USA: poʊ'ʌ·m UK: poʊɪm
  1. piece of poetry
   USA: piː's ʌ·v poʊ'ʌ·triː· UK: piːs ɔv poʊɪtriː
  1. numbers
   USA: nʌ'mbəː·z UK: nʌmbəz
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
vers, költeménykif
  1. poem
   USA: poʊ'ʌ·m UK: poʊɪm
versbe szedi
  1. verse
   USA: vəː's UK: vəːs
versbenkif
  1. in rhyme
   USA: ɪ'n raɪ'm UK: ɪn raɪm
versben dicsőíti
  1. chant
   USA: tʃæ'nt UK: tʃɑnt
verseli
  1. versify
   UK: vəːsɪfaɪ
  1. versify
   UK: vəːsɪfaɪ
  1. verse
   USA: vəː's UK: vəːs
  1. rhyme
   USA: raɪ'm UK: raɪm
  1. poetize
   UK: poʊɪtaɪz
verselésfn
  1. versification
   UK: vəːsɪfɪkeɪʃn
  1. biz rhyming
   USA: raɪ'mɪ·ŋ UK: raɪmɪŋ
verselésimn
  1. metrical
   USA: me'trɪ·kʌ·l UK: metrɪkl
  1. metric
   USA: me'trɪ·k UK: metrɪk
verselési technikafn
  1. versification
   UK: vəːsɪfɪkeɪʃn
verselőmn
  1. Shakes jigging
   UK: ʤɪgɪŋ
versengi
  1. vie
   USA: vaɪ' UK: vaɪ
  1. rival
   USA: raɪ'vʌ·l UK: raɪvəl
  1. emulate
   USA: e'myʌ·leɪ"t UK: emjʊleɪt
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. contend
   USA: kʌ·nte'nd UK: kəntend
  1. battle
   USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
versengésfn
  1. vying
   USA: vaɪ'ɪ·ŋ UK: vaɪɪŋ
  1. rivalry
   USA: raɪ'vʌ·lriː· UK: raɪvəlriː
  1. emulation
   USA: e"myʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: emjʊleɪʃn
  1. contention
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·n UK: kəntenʃn
versengőmn
  1. vying
   USA: vaɪ'ɪ·ŋ UK: vaɪɪŋ
  1. striving
   USA: straɪ'vɪ·ŋ UK: straɪvɪŋ
  1. rival
   USA: raɪ'vʌ·l UK: raɪvəl
  1. emulator
   UK: emjʊleɪtə
  1. contender
   USA: kʌ·nte'ndəː· UK: kəntendər
versenyfn
  1. tourney
   USA: təː'niː· UK: təːniː
  1. strife
   USA: straɪ'f UK: straɪk
  1. racing
   USA: reɪ'sɪ·ŋ UK: reɪsɪŋ
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
  1. rég pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
 1. sp
  1. US meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
 2. sp
  1. heat
   USA: hiː't UK: hiːt
 3. sp
  1. fixture
   USA: fɪ'kstʃəː· UK: fɪkstʃər
  1. contest
   USA: kʌ·nte'st UK: kɔntest
  1. contention
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·n UK: kəntenʃn
  1. competition
   USA: kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpətɪʃn
verseny-mn
 1. sp
  1. racing
   USA: reɪ'sɪ·ŋ UK: reɪsɪŋ
  1. competitive
   USA: kʌ·mpe'tʌ·tɪ·v UK: kəmpetətɪv
verseny, mérközés (sportban)fn
  1. tournament
   USA: tʊ'rnʌ·mʌ·nt UK: tɔːnəmənt
verseny (PHARE)fn
  1. competition
   USA: kɔ"mpʌ·tɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpətɪʃn
verseny szánkófn
  1. luge
   USA: luː'ʤ UK: luːʒ
verseny; versenyt futfn
  1. race
   USA: reɪ's UK: reɪs
versenyautófn
  1. racing car
   USA: reɪ'sɪ·ŋ kɔ'r UK: reɪsɪŋ kɑr
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása