Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
világosfn
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. unexceptional
   UK: ʌnɪksepʃənl
  1. unequivocal
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ʌnɪkwɪvəkl
  1. unambiguous
   USA: ʌ"næ·mbɪ'gyʌ·wʌ·s UK: ʌnæmbɪgjʊəs
  1. átv transparent
   USA: træ·nspe'rʌ·nt UK: trænspærənt
  1. biz US straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Tiszta és világos volt minden, mint a régi számvetések után.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
  1. táj skót print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. Ennyi volt világos a banki ügyletekből.
    1. That much was plain from the banking activities.
  1. biz pellucid
   UK: peluːsɪd
  1. obvious
   USA: ɔ'bviː·ʌ·s UK: ɔbvɪəs
  1. A doktor ugyan nem szerelmes bele - ez világos -, de miért ne venné feleségül?
    1. It's obvious that the doctor is not in love with her, but why shouldn't he marry her?
  1. luminous
   USA: luː'mʌ·nʌ·s UK: luːmɪnəs
  1. lucid
   USA: luː'sʌ·d UK: luːsɪd
  1. átv limpid
   UK: lɪmpɪd
  1. ritk lightsome
   UK: laɪtsəm
  1. lightish
   UK: laɪtɪʃ
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. legible
   USA: le'gʌ·bʌ·l UK: leʤəbl
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Az északi rasszba tartozó emberek világosbőrűek.
    1. Nordic race people are fair-skinned.
  1. express
   USA: ɪ·kspre's UK: ɪkspres
  1. explicit
   USA: ɪ·ksplɪ'sʌ·t UK: ɪksplɪsɪt
  1. evident
   USA: e'vʌ·dʌ·nt UK: evɪdənt
  1. emphatic
   USA: e·mfæ'tɪ·k UK: ɪmfætɪk
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
  1. definite
   USA: de'fʌ·nʌ·t UK: defɪnət
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. Tiszta és világos volt minden, mint a régi számvetések után.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
  1. clear-cut
   USA: klɪ'rkʌ"t UK: klɪəkʌt
  1. businesslike
   USA: bɪ'znʌ·slaɪ"k UK: bɪznəslaɪk
  1. broad
   USA: brɔː'd UK: brɔːd
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Az ég tiszta volt, telistele fényes csillagokkal.
    1. The sky was clear and full of bright stars.
  2. Másoknak is eszébe jutott ez a ragyogó ötlet.
    1. There have been others to spare with the same bright idea.
  3. Mindjárt felkel a Nap, azért van ilyen világos.
    1. The sun is going to rise soon, that's why it is so bright.
  1. articulate
   USA: ɔ·rtɪ'kyʌ·lʌ·t UK: ɑtɪkjʊleɪt
  1. apparent
   USA: ʌ·pe'rʌ·nt UK: əpærənt
világos bőrűmn
világos; egyértelmükif
világos foltkif
  1. high lights
   USA: haɪ' laɪ'ts UK: haɪ laɪts
világos mint a napkif
  1. crystal clear
   USA: krɪ'stʌ·l klɪ'r UK: krɪstl klɪər
  1. as clear as day
   USA: e'z klɪ'r e'z deɪ' UK: əz klɪər əz deɪ
világos, mint az egyszeregykif
  1. as plain as day
   USA: e'z pleɪ'n e'z deɪ' UK: əz pleɪn əz deɪ
  1. as a pikestaff
   UK: əz eɪ paɪkstɑf
világos nappalkif
  1. high day
   USA: haɪ' deɪ' UK: haɪ deɪ
világos okfejtésűkif
  1. closely reasoned
   USA: kloʊ'sliː· riː'zʌ·nd UK: kloʊsliː riːzənd
világos részi
  1. highlight
   USA: haɪ'laɪ"t UK: haɪlaɪt
világos sakkfigurafn
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
világos sörkif
  1. pale ale
   USA: peɪ'l eɪ'l UK: peɪl eɪl
  1. lager
   USA: lɔ'gəː· UK: lɑgər
  1. ale
   USA: eɪ'l UK: eɪl
világos és feltétel nélkülimn
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
világosabbmn
  1. brighter
   USA: braɪ'təː· UK: braɪtər
világosabbá váliki
  1. lighten
   USA: laɪ'tʌ·n UK: laɪtn
világosanhsz
  1. unequivocally
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kliː· UK: ʌnɪkwɪvəkliː
  1. transparently
   USA: træ·nspe'rʌ·ntliː· UK: trænspærəntliː
  1. plainly
   USA: pleɪ'nliː· UK: pleɪnliː
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. Utasítása elég érthető volt, megindultunk hát utána.
    1. His instruction was plain enough, and we followed him.
  1. patently
   USA: pæ'tʌ·ntliː· UK: peɪtntliː
  1. palpably
   USA: pæ'lpʌ·bliː· UK: pælpəbliː
  1. lucidly
   UK: luːsɪdliː
  1. legibly
   UK: leʤəbliː
  1. explicitly
   USA: ɪ·ksplɪ'sʌ·tliː· UK: ɪksplɪsɪtliː
  1. distinctly
   USA: dɪ"stɪ'ŋktliː· UK: dɪstɪŋktliː
  1. clearly
   USA: klɪ'rliː· UK: klɪəliː
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
világosan beszéli
  1. articulate
   USA: ɔ·rtɪ'kyʌ·lʌ·t UK: ɑtɪkjʊleɪt
világosan, egyértelmüenhsz
  1. clearly
   USA: klɪ'rliː· UK: klɪəliː
világosan eredményez vmiti
világosan gondolkodómn
  1. enlightened
   USA: e·nlaɪ'tʌ·nd UK: ɪnlaɪtnd
világosan kifejezi
  1. bring out
   USA: brɪ'ŋ aʊ't UK: brɪŋ aʊt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása