Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
vizesi
  1. wet
   USA: we't UK: wet
  1. watery
   USA: wɔː'təː·iː· UK: wɔːtəriː
  1. aqueous
   USA: eɪ'kwiː·ʌ·s UK: eɪkwɪəs
vizes közegkif
  1. aqueous media
   USA: eɪ'kwiː·ʌ·s miː'diː·ʌ· UK: eɪkwɪəs miːdɪə
vizeskancsófn
  1. water pitcher
   USA: wɔː'təː· pɪ'tʃəː· UK: wɔːtər pɪtʃər
  1. water jug
   USA: wɔː'təː· ʤʌ'g UK: wɔːtər ʤʌg
  1. ewer
   USA: yuː'əː· UK: juːər
  1. carafe
   UK: kəræf
vizeskancsó és mosdótálfn
  1. ewer and basin
   USA: yuː'əː· ʌ·nd beɪ'sʌ·n UK: juːər ənd beɪsn
vizeskannafn
  1. ewer
   USA: yuː'əː· UK: juːər
vizesnyolcasfn
vizespohárfn
  1. tumbler
   USA: tʌ'mbləː· UK: tʌmblər
vizesárokfn
  1. ditch
   USA: dɪ'tʃ UK: dɪtʃ
kis vizeshordófn
  1. breaker
   USA: breɪ'kəː· UK: breɪkər
vízesésfn
  1. waterfall
   USA: wɔː'təː·fɔː"l UK: wɔːtəfɔːl
  1. falls
   USA: fɔː'lz UK: fɔːlz
  1. chute
   USA: ʃuː't UK: ʃuːt
  1. cataract
   USA: kæ'təː·æ·kts UK: kætərækt
 1. földr
  1. cascade
   USA: kæ·skeɪ'd UK: kæskeɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása