adatgyüjtéskif
  1. data gathering
   USA: dæ'tʌ· gæ'ðəː·ɪ·ŋ UK: deɪtə gæðərɪŋ
adatgyűjtésfn
  1. investigation
   USA: ɪ"nve"stʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvestɪgeɪʃn
  1. collection of facts
   USA: kʌ·le'kʃʌ·n ʌ·v fæ'ks UK: kəlekʃn ɔv fækts
  1. collection of data
   USA: kʌ·le'kʃʌ·n ʌ·v dæ'tʌ· UK: kəlekʃn ɔv deɪtə
  1. acquisition
   USA: æ"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ækwɪzɪʃn
  1. A két cég egy lehetséges (vállalat)felvásárlás feltételeiről tárgyal.
    1. The two firms are negotiationg the conditions of a possible acquisition.
  2. A rendszert hagyni kell három percig stabilizálódni, majd meg kell ismételni az adatgyűjtést.
    1. Allow the system to stabilize for three minutes and repeat the data acquisition.
adathordozófn
  1. data medium
   USA: dæ'tʌ· miː'diː·ʌ·m UK: deɪtə miːdɪəm
adathozzáférési nyelvkif
  1. data manipulating language
   USA: dæ'tʌ· mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"tɪ·ŋ læ'ŋgwʌ·ʤ UK: deɪtə mənɪpjʊleɪtɪŋ læŋgwɪʤ
adatkapcsolatfn
  1. data link
   USA: dæ'tʌ· lɪ'ŋk UK: deɪtə lɪŋk
adatkapcsoló központkif
adatkezdetfn
adatkezeléskif
  1. data management
   USA: dæ'tʌ· mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: deɪtə mænɪʤmənt
adatkezelési módszer közvetlen elérésű tárolónkif
  1. virtual storage access method
   USA: vəː'tʃuː·ʌ·l stɔː'rʌ·ʤ æ'kse"s me'θʌ·d UK: vəːtʃʊəl stɔːrɪʤ ækses meθəd
adatközlőfn
 1. nyelv
  1. informant
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·nt UK: ɪnfɔːmənt
adatleiró nyelvkif
  1. data description language
   USA: dæ'tʌ· dʌ·skrɪ'pʃʌ·n læ'ŋgwʌ·ʤ UK: deɪtə dɪskrɪpʃn læŋgwɪʤ
adatlekérdező rsz.fn
adatmanipulációs lehetőség szövegszerkesztőnélkif
  1. change mode
   USA: tʃeɪ'nʤ moʊ'd UK: tʃeɪnʤ moʊd
adatmegjelenitéskif
  1. data view
   USA: dæ'tʌ· vyuː' UK: deɪtə vjuː
adatnyelőfogadókif
  1. data sink
   USA: dæ'tʌ· sɪ'ŋk UK: deɪtə sɪŋk
adatnévkif
  1. data name
   USA: dæ'tʌ· neɪ'm UK: deɪtə neɪm
adatokfn
  1. data
   USA: dæ'tʌ· UK: deɪtə
adatokkal alátámaszti
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
adatoli
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
adatrögzitéskif
  1. data recording
   USA: dæ'tʌ· rʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: deɪtə rɪkɔːdɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása