adatstrukturákkif
  1. data structures
   USA: dæ'tʌ· strʌ'ktʃəː·z UK: deɪtə strʌktʃəz
adatszerkezetfn
  1. data structure
   USA: dæ'tʌ· strʌ'ktʃəː· UK: deɪtə strʌktʃər
adatszerűmn
  1. factual
   USA: fæ'ktʃuː·ʌ·l UK: fæktʃʊəl
adatszolgáltatáskif
  1. supplying of data
   USA: sʌ·plaɪ'ɪ·ŋ ʌ·v dæ'tʌ· UK: səplaɪɪŋ ɔv deɪtə
adatszótárkif
  1. data dictionary
   USA: dæ'tʌ· dɪ'kʃʌ·ne"riː· UK: deɪtə dɪkʃənriː
adattárházkif
  1. data warehouse
   USA: dæ'tʌ· we'rhaʊ"s UK: deɪtə weəhaʊz
adatállományfn
  1. file
   USA: faɪ'l UK: faɪl
  1. data file
   USA: dæ'tʌ· faɪ'l UK: deɪtə faɪl
adatállomány; állomány; dossziéfn
  1. file
   USA: faɪ'l UK: faɪl
adatátvitelfn
  1. data transmission
   USA: dæ'tʌ· træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: deɪtə trænzmɪʃn
  1. data transfer
   USA: dæ'tʌ· træ'nsfəː· UK: deɪtə trænsfəːr
betáplált adatfn
  1. input
   USA: ɪ'npʊ"t UK: ɪnpʊt
rejtjelezett adatkif
terhelő adatai vannak vkirőlkif
  1. have the goods on sy
   USA: hæ'v ðiː· gʊ'dz ɔ'n saɪ'
gépi adatfeldolgozásfn
  1. data processing
   USA: dæ'tʌ· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: deɪtə proʊsesɪŋ
integrált adatfeldolgozáskif
  1. integrated data processing
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d dæ'tʌ· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: ɪntɪgreɪtɪd deɪtə proʊsesɪŋ
ügyviteli adatfeldolgozáskif
  1. business data processing
   USA: bɪ'znʌ·s dæ'tʌ· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: bɪznəs deɪtə proʊsesɪŋ
logikai adatkapcsolat szabálygyűjteményekif
földmérési adatokkif
  1. survey data
   USA: səː'veɪ" dæ'tʌ· UK: səːveɪ deɪtə
hitelesítő adatokfn
részletes adatokfn
  1. full particulars
   USA: fʊ'l pəː·tɪ'kyʌ·ləː·z UK: fʊl pətɪkjʊləz
statisztikai adatokfn
  1. statistics
   USA: stʌ·tɪ'stɪ·ks UK: stətɪstɪks
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása