személyi adatokkif
  1. personal data
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l dæ'tʌ· UK: pəːsənl deɪtə
üzemi adatokfn
  1. service data
   USA: səː'vʌ·s dæ'tʌ· UK: səːvɪs deɪtə
módosított adatállománykif
  1. revised file
   USA: riː·vaɪ'zd faɪ'l UK: rɪvaɪzd faɪl
felesleges adatállomány eltávolításakif
  1. file cleanup
   USA: faɪ'l kliː'nʌ"p
nem kért adatkif
  1. unsolicited data
   USA: ʌ"nsʌ·lɪ'sʌ·tʌ·d dæ'tʌ· UK: ʌnsəlɪsɪtɪd deɪtə
egymásnak ellentmondó adatokkif
nem törölt adatállománykif
  1. file not superseded
   USA: faɪ'l nɔ't suː"pəː·siː'dʌ·d UK: faɪl nɔt suːpəsiːdɪd
alak (emberi); szám(jegy); adati
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
információ a lemez adatairólkif
  1. get drive data
   USA: gɪ't draɪ'v dæ'tʌ· UK: get draɪv deɪtə
megadni a pontos adatokatkif
  1. give full details
   USA: gɪ'v fʊ'l diː'teɪ·lz UK: gɪv fʊl diːteɪlz
programfuttatás számítógéphez csatolt adatállomásrólkif
  1. remote job entry
   USA: riː·moʊ't ʤoʊ'b e'ntriː· UK: rɪmoʊt ʤoʊb entriː
információ a kurrens lemez adatirólkif
  1. get default drive data
   USA: gɪ't dʌ·fɔː'lt draɪ'v dæ'tʌ· UK: get dɪfɔːlt draɪv deɪtə
Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. (Pkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása