COVID-19 Fight
readme állománykif
reagensfn
 1. vegy
  1. test
   USA: te'st UK: test
 2. vegy
  1. reagent
   USA: riː·eɪ'ʤʌ·nt UK: riːeɪʤənt
  1. reactive
   USA: riː·æ'ktɪ·v UK: riːæktɪv
  1. reactant
   UK: rɪæktænt
reagens papírkif
  1. reactive paper
   USA: riː·æ'ktɪ·v peɪ'pəː· UK: riːæktɪv peɪpər
reagáli
  1. respond
   USA: riː·spɔ'nd UK: rɪspɔnd
  1. Azoknak a betegeknek, akik nem reagálnak a gyógyszeres kezelésre, a műtét lehetséges megoldást jelenthet.
    1. For patients who do not respond to drug treatment, surgery is a possible option.
  1. react
   USA: riː·æ'kt UK: rɪækt
 1. biol
  1. answer
   USA: æ'nsəː· UK: ɑnsər
reagál, visszahati
  1. react
   USA: riː·æ'kt UK: rɪækt
reagál, válaszol, lépi
  1. respond
   USA: riː·spɔ'nd UK: rɪspɔnd
reagálásfn
  1. response
   USA: riː·spɔ'ns UK: rɪspɔns
  1. reaction
   USA: riː·æ'kʃʌ·n UK: rɪækʃn
reagálásra késztetőmn
  1. challenging
   USA: tʃæ'lʌ·nʤɪ·ŋ UK: tʃælənʤɪŋ
reagáló vmirei
reakciófn
  1. response
   USA: riː·spɔ'ns UK: rɪspɔns
  1. reaction
   USA: riː·æ'kʃʌ·n UK: rɪækʃn
  1. backlash
   USA: bæ'klæ"ʃ UK: bæklæʃ
reakció, visszahatásfn
  1. reaction
   USA: riː·æ'kʃʌ·n UK: rɪækʃn
reakciókerékkif
  1. reaction wheel
   USA: riː·æ'kʃʌ·n hwiː'l UK: rɪækʃn wiːl
reakcióképességfn
  1. reactivity
   USA: riː"æ"ktɪ'vʌ·tiː· UK: riːæktɪvɪtiː
reakciósmn
 1. pol
  1. reactive
   USA: riː·æ'ktɪ·v UK: riːæktɪv
  1. reactionary
   USA: riː·æ'kʃʌ·ne"riː· UK: riːækʃŋəriː
  1. moss-back
   UK: mɔsbæk
  1. biz mandarin
   USA: mæ'ndəː·ʌ·n UK: mændərɪn
  1. goer backward
   USA: goʊ'əː· bæ'kwəː·d UK: goʊə bækwəd
reaktivitásfn
  1. reactivity
   USA: riː"æ"ktɪ'vʌ·tiː· UK: riːæktɪvɪtiː
reaktivált emberfn
  1. átv biz zombie
   USA: zɔ'mbiː· UK: zɔmbiː
reaktivált tisztfn
 1. kat
  1. szl dug-out
   USA: dʌ'gaʊ"t UK: dʌgaʊt
reaktorfn
 1. fiz
  1. reactor
   USA: riː·æ'ktəː· UK: rɪæktər
reaktívmn
 1. fiz vegy
  1. reactive
   USA: riː·æ'ktɪ·v UK: riːæktɪv
reaktív terheléskif
  1. reactive load
   USA: riː·æ'ktɪ·v loʊ'd UK: riːæktɪv loʊd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása