COVID-19 Fight
fellapozi
  1. könyvben nachschlagen
fel-lemn
  1. auf und nieder
   'aʊf 'ʊnt 'niːdɐ
fellebbezi
 1. jog
  1. appellieren
   apɛ'liːrən
 2. jog
fellebbezésfn
 1. jog
  1. e Berufung
   bə'ruːfʊŋ
   1. többes szám:
   2. Berufungen
   1. birtokos eset:
   2. Berufung
 2. jog
  1. r Appell
   a'pɛl
   1. többes szám:
   2. Appelle
   1. birtokos eset:
   2. Appells
fellegfn
  1. e Wolke
   'vɔlkə
   1. többes szám:
   2. Wolken
   1. birtokos eset:
   2. Wolke
  1. irod r Segler
   'zeːglɐ
   1. többes szám:
   2. Segler
   1. birtokos eset:
   2. Seglers
fellegvárfn
  1. e Zitadelle
   tsita'dɛlə
   1. többes szám:
   2. Zitadellen
   1. birtokos eset:
   2. Zitadelle
  1. e Akropolis
   a'kroːpolɪs
   1. többes szám:
   2. Akropolen
   1. birtokos eset:
   2. Akropolis
fellelkesíti
  1. átv zünden
fellendüli
  1. biz átv aufschwingen
fellendülésfn
  1. r Aufstieg
   'aʊfʃtiːk
   1. többes szám:
   2. Aufstiege
   1. birtokos eset:
   2. Aufstieges
   3. Aufstiegs
  1. r Aufschwung
   1. birtokos eset:
   2. Aufschwunges
   3. Aufschwungs
  1. átv r Anstoß
fellengzõsmn
fellengzősmn
  1. átv deklamatorisch
   deklama'toːrɪʃ
fellobbani
fellármázi
  1. átv pej alarmieren
   alaɐ'miːrən
fellázad vmi ellenkif
fellélegziki
fellépi
 1. zene
  1. spielen
   'ʃpiːlən
  1. átv auftreten
   'aʊftreːtən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása